• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
11.2.2020 8:32
Finlands miljöcentral (SYKE) har beräknat mängden växthusgasutsläpp och deras utvecklingstrend för alla kommuner och städer i Finland åren ...

16.1.2020 9:39
Vid årsskiftet hittades enstaka döda och sjuka duvor i Borgå centrum. Livsmedelsverket undersökte en av fåglarna och hittade viruset AAvV-1, som ...

17.12.2019 14:20
Julen orsakar förändringar i avfallshanteringen. Under julen uppkommer det vanligtvis mera avfall än vanligt i hemmen och tillika medför ...

3.12.2019 10:26
De Borgåhushåll som provade på hållbara levnadsvanor minskade sitt koldioxid- och materialavtryck med små vardagliga val. På en månad minskade ...

22.11.2019 10:00
Rosk’n Roll börjar separat insamling av hushållens plastprodukter på sina avfallsstationer. Från och med början av december sorteras ...

30.10.2019 10:35
Rosk’n Rolls avfallsstationer övergår i början av november till vinteröppettider. Avfallsstationerna i Hangö, ...

27.9.2019 12:43
I höstens trädgårdsarbeten uppkommer det många sorters växtavfall. Om det inte kan användas på den egna gården är den rätta adressen ...

20.9.2019 15:33
Nylands avfallsnämnd godkände i maj 2019 nya avfallshanteringsföreskrifter, enligt vilka fastigheterna ska sortera och samla in ...

13.9.2019 13:22
Stadsutvecklingsnämnden behandlar budgetförslaget på sitt möte den 17 september och byggnads- och miljönämnden den 24 september. Budgetboken är ...

5.9.2019 13:20
Rosk'n Rolls avfallsstationer tar från och med nu avgiftsfritt emot skadliga främmande växtarter från hemhushållen.