• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
9.3.2018 10:42
Varför skyddar vi den byggda miljön? Får skyddet kosta? Bland annat för dessa utmaningar söker vi svar under ett seminarium torsdagen den 22 ...

7.3.2018 9:00
Borgå stad utvecklar på Johannisbergs åldringshems tomt en ny slags modell för liv och boende, ett Borgåkvarter. Projektet är en del av ...

31.1.2018 10:20
Planläggningsöversikten för år 2018 är nu aktuell och spetsprojektet är utvecklingen av centrumet.

17.1.2018 9:09
Borgåborna är redo att använda mer kollektivtrafik om anslutningsparkeringsområden görs mer lockande, visar resultaten av en Team Borgå-enkät som ...

19.12.2017 11:04
Konstanskaffningarna för Västra åstranden i Borgå har framskridit till nästa fas, och Borgå stad och Pohjola Rakennus Oy Uusimaa har valt ...

18.12.2017 13:28
Hur vill du att områdena Sköldvik och Kullo utvecklas? Hur bör din fastighet, dess närmiljö eller hela området utvecklas?

1.12.2017 10:06
Hurdant är ett trivsamt stadscentrum med dragningskraft? Hurdana affärsbyggnader eller bostäder bör man bygga i området? Hur bör trafiken ordnas?

23.11.2017 8:00
Borgå stad bjöd ut egnahemstomter i sex olika områden under ansökningsomgången i oktober-november.

17.10.2017 8:25
Delgeneralplanearbetet för Fagersta, Vålax, Grännäs och Gäddrag framskrider. Den första planeringsverkstaden ordnas på plats i Grännäs skola ...

30.8.2017 9:15
Livskraftssiffran för Borgå stadscentrum är utmärkt jämfört med medeltalet i andra städer i samma storleksklass. Vad gäller andelen tomma ...