• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
7.9.2018 8:15
Kom nästa vecka, den 10. – 14. september, med och bekanta dig med stadsutvecklingen i din hemstad tillsammans med tjänsteinnehavare genom åkturer ...

28.6.2018 10:22
Borgå stad har inlett ett anbudsförfarande för förverkligandet av Gammelbacka koloniträdgårdsområde. Området ligger mellan Bäckas bostadsområde ...

6.6.2018 15:00
Det flera år långa planarbetet på västra åstrandens område har nu blivit färdigt. Stadsutvecklingsnämnden behandlar planförslaget vid sitt möte ...

30.5.2018 8:38
Nu kan du påverka framtiden för Borgå centrum och empirekvarteren. Borgå stad och Borgå levande centrum rf ordnar tillsammans en workshop för ...

14.5.2018 8:30
Gammalt bestånd av kulturväxter på gårdarna i empirestadsdelen i Borgå ska utredas under våren och sommaren 2018. Arbetet inleds vecka 20.

8.5.2018 14:24
I slutet av april blev Borgåborna tillfrågade vad de tycker är viktigt i empire-Borgå. Invånarenkäten syftade till att utreda vilka värden ...

25.4.2018 10:41
I år vänder vi blickarna mot empirestadsdelen i Borgå på nationalstadsparkens årsdag lördagen den 12 maj. Dagen inleds i Borgå Gymnasium ...

16.4.2018 13:20
Stadsbilden i empirestadsdelen i Borgå har många olika faktorer som gör den enastående och värdefull. Invånarenkäten syftar till att reda ut hur ...

22.3.2018 10:07
The Arts & River Center till Borgå?

14.3.2018 13:38
Borgå stads karttjänst kartta.porvoo.fi fungerar igen.