• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
11.1.2019 15:44
Projektet för träkvarteret på västra åstranden i Borgå påbörjas, och tiden för att lämna anbud på samarbetsmodell och tomtöverlåtelse gick ut den ...

17.12.2018 8:43
Användningen av den elektroniska tjänsten Lupapiste utvidgas i Borgå i början av år 2019, då de som planerar att bygga kan elektroniskt ansöka ...

28.11.2018 9:48
Borgå stad och Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland söker tillsammans med invånarna lösningar för gång- och cykeltrafikens förhållanden ...

1.11.2018 15:06
En översiktlig utvecklingsplan för centrum har blivit färdig. Borgå stad och Borgå levande centrum rf har lett planeringsarbetet. Planen ...

24.10.2018 9:40
Borgå har inlett ett projekt för ett helt kvarter som ska byggas i trä på västra åstranden. Staden har berett en anbudsförfrågan om samarbetet ...

22.10.2018 8:54
Borgå stad och Borgå levande centrum rf har lett planeringsarbetet för utvecklingen av centrum i ungefär ett och ett halvt år tillsammans med ...

10.10.2018 11:29
Två olika koloniträdgårdar blir verklighet i närheten av Borgå centrum inom några år. Den ena ligger i Gammelbacka och den andra i Veckjärvi.

17.9.2018 8:34
Borgå håller på att inleda ett projekt där ett helt kvarter på Västra Åstranden ska byggas i trä. Staden tänker ordna en ...

11.9.2018 8:11
Borgå stad bereder som bäst en delgeneralplan för Sköldvik, Kullo och Mickelsböle. Nylands förbund bereder å sin sida en Nyland 2050-plan som ska ...

10.9.2018 8:26
”De bästa sidorna är den fina naturen och landsbygdsliknande byn med sina stora åkerlandskap”, svarade markägarna i byarna Sköldvik, Kullo och ...