• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
8.5.2019 10:19
Anbudstävlingen om en samarbetsmodell och tomtöverlåtelse för ett trähuskvarter på Västra åstranden i Borgå har avgjorts Som bästa förslag valdes ...

24.4.2019 9:01
Borgå stads enhet för stadsmätning låter utföra flygfotografering och laserskanning i Gammelbacka, Pepot, Johannisberg och Estbacka under våren ...

25.3.2019 8:26
Många gamla träd som planterats på 1800-talet och träd från den skog som vuxit i folkparken i Kokon har bevarats fram till idag. Några träd och ...

6.3.2019 8:52
Utredningen av fladdermössarterna i Gammelbacka skog har nu publicerats. Det går att ta del av utredningen på stadens webbplats.

5.3.2019 11:02
Utvecklingen av trafikförhållandena på byvägarna fortsätter i en workshop onsdagen den 13 mars klockan 17.30 i Grännäs skola (Grännäsvägen 6).

21.2.2019 11:39
Borgå stad ordnar en naturkväll om Gammelbacka parkskog tisdagen den 12 mars i Mariagården (Slingervägen 1) klockan 17.30-19.30.

7.2.2019 11:28
Stadsplaneringen i Borgå ordnar för alla ett öppet informations- och diskussionsmöte i matsalen i Äppelbackens servicecenter på tisdagen den 12 ...

23.1.2019 13:54
Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att den inte beviljar besvärstillstånd för de personer som överklagat hotell- och marketplanen för ...

16.1.2019 15:00
Stadsutvecklingsnämnden behandlar ibruktagande av dagvattenavgiften vid sitt möte den 22 januari.

16.1.2019 12:25
Borgå stad öppnar på våren en koncepttävling där staden söker tjänsteproducenter till Västra åstrandens södra område vid Borgå å.