• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
24.10.2019 9:03
För tillfället finns det många aktuella stora utvecklingsprojekt för Borgå centrum. Planerna och utvecklingsvisionerna för torgområdet, Västra ...

13.9.2019 13:22
Stadsutvecklingsnämnden behandlar budgetförslaget på sitt möte den 17 september och byggnads- och miljönämnden den 24 september. Budgetboken är ...

2.9.2019 15:16
Anbudstiden för koncepttävlingen för västra åstranden gick ut 30.8.2019. Man fick fyra anbud inom utsatt tid.

30.7.2019 9:33
Förutsättningarna för utveckling av Sköldvikområdet förbättrades när detaljplanen för Kullo företagsområde trädde i kraft den 29 juli 2019. ...

20.6.2019 10:41
Utvecklingen av Kokon idrottscentrum påbörjas. Stadsstyrelsen behandlar projektet på sitt möte den 24 juni. – Kokon är ett fantastiskt område ...

5.6.2019 9:13

En färsk befolkningsprognos visar att Borgå växer med ca 7000 invånare fram till år 2040. Under de kommande åren löser vi genom planläggning ...

29.5.2019 11:56

Staden kommer att utnyttja sin lagenliga förköpsrätt i ett markköp på cirka 83 hektar i Kullo. Ärendet behandlas i stadsstyrelsen den 3 ...

8.5.2019 10:19
Anbudstävlingen om en samarbetsmodell och tomtöverlåtelse för ett trähuskvarter på Västra åstranden i Borgå har avgjorts Som bästa förslag valdes ...

24.4.2019 9:01
Borgå stads enhet för stadsmätning låter utföra flygfotografering och laserskanning i Gammelbacka, Pepot, Johannisberg och Estbacka under våren ...

25.3.2019 8:26
Många gamla träd som planterats på 1800-talet och träd från den skog som vuxit i folkparken i Kokon har bevarats fram till idag. Några träd och ...