• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
8.4.2020 9:27
Stadsutvecklingsnämnden har vid sitt möte 24.3.2020 beslutat framlägga ett detaljplaneförslag som stadsutvecklingen har berett och som gäller ...

26.2.2020 9:34

Utarbetandet av fastighets- och konceptutvecklingsplanen för Kokon idrottscentrum har inletts. Arbetet pågår hela året och målet är att ...

20.2.2020 8:40
Enkäten om boende, som kunde besvaras till mitten av februari, gav mycket information om borgåbornas behov och önskemål i anslutning till boende. ...

13.2.2020 8:49
Invånarnas och myndigheternas åsikter om detaljplaneutkastet för Borgå torg och dispositionsplanen för Borgå parkgata samlades som stöd för den ...

10.2.2020 13:04
Stadsplaneringen i Borgå bereder en delgeneralplan för de centrala delarna i Borgå som påverkar den framtida markanvändningen. För planen ...

3.2.2020 9:22
Borgå stad utarbetar som bäst ett boendeprogram. Målet med programmet är att ordna boendeförhållanden så att varje kommuninvånare har en bra och ...

27.1.2020 8:38
Borgå stad utarbetar en delgeneralplan för Fagersta, Vålax, Grännäs och Gäddrag. Delgeneralplanearbetet har nu framskridit till det skede att ...

21.1.2020 14:19
Ett planutkast för tomten med den gamla småskolbyggnaden i Hammars, dvs. Kuuselan koulu gör det möjligt att renovera skolan till bostäder och ...

19.12.2019 14:33
På grund av invånarresponsen har staden ändrat planerna för Västra Mannerheimleden och beslutat utesluta området mellan Kanoniärvägen och ...

12.11.2019 13:42
Förslaget till detaljplan för Borgå torg presenteras för invånare, företagare och övriga intresserade på måndagen den 25 november kl. 17–19 i ...