• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
22.6.2020 9:36
Utarbetandet av fastighets- och konceptutvecklingsplanen för Kokon idrottscentrum, som inleddes på våren, fortsätter till slutet av året. ...

18.6.2020 15:32
Stadsfullmäktige måste i augusti behandla på nytt återremitterandet av detaljplanen för Borgå Energi till behandling i stadsutvecklingsnämnden på ...

18.6.2020 13:33
Projektet med träkvarteret på västra åstranden framskrider. Planeringen av kvarteret som byggs söder om Konstfabrikens område inleddes på grund ...

18.6.2020 13:11
Förslaget till detaljplaneändring för torgområdet i Borgå är framlagt. Med planen fortsätter utvecklingen av centrum som från år 2017 har ...

11.6.2020 8:55
Arkeologiska fältarbeten inleds i Borgå. Arbetena påbörjas i juni och slutar i oktober. Det utarbetas en utredning för delgeneralplanen för de ...

27.5.2020 9:51
Fältarbeten för en kulturmiljöutredning inleds i Kullo, Mickelsböle och Sköldvik. Till utredningsområdet hör även delar av byarna Svartbäck, ...

13.5.2020 11:02
Borgå stad har inlett planeringen av Kräkelsundet i Tolkis med att utarbeta en idéplan. Området är beläget på den yttersta ändan av udden i ...

7.5.2020 10:27
Borgå stad samlar information om vardagsmiljöer av dem som bor och som rör sig i Vårberga. Man kan svara på enkäten om parkerna, lekplatserna och ...

16.4.2020 9:44
Ett nytt slags K-kvarter håller på att komma till stånd på Västra åstranden i Borgå, på området mellan Konstfabriken och Kokonvägen.

8.4.2020 13:07
Arbetet med utvecklingen av Kokon idrottscentrum har framskridit från intervjuer till enkäter. Med hjälp av enkäten kan användarna av Borgås ...