• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
19.1.2021 11:11
En detaljplanändring för Gamla stan i Borgå är under beredning. Målet är en ändring användningsändamålet för hotellet Runo som för tillfället ...

13.1.2021 11:47
Borgå stad vill för egen del underlätta kompletterande byggande i centrum. Till stadsstyrelsen har beretts ett förslag om lindring av villkoren i ...

12.1.2021 11:17
Borde man vid sidan av Gamla stan i Borgå bevara andra byggda områden i Borgå eller räcker det med skydd av byggnader? Ska de rivas och ska det ...

23.12.2020 12:53
Miljöministeriet har beviljat understöd totalt 548 520 euro för att förbättra motions- och rekreationsmöjligheterna i nationalstadsparken i Borgå ...

2.12.2020 14:29
Stadsplaneringen publicerar en gång om året en planläggningsöversikt över de planläggningsprojekt som är anhängiga eller som blir anhängiga inom ...

10.11.2020 8:51
Borgå stads enhet för stadsmätning har inlett sitt arbete i terrängen för förbättrande av kartan för planläggning i Borgå på området, som framgår ...

16.10.2020 14:15
Byggandet av strandområdet på Västra åstranden i Borgå börjar synas och höras i november mellan gångbron och Alexandersgatans bro. På våren ...

28.9.2020 9:39
Terrängarbetena för kulturmiljöutredningen i de centrala områdena i Borgå påbörjas i september 2020 och avslutas i april 2021. Utredningarna görs ...

16.9.2020 13:05
Utkastet till Borgå stads program för boende har blivit färdigt. Nu kan du berätta din åsikt om utkastet via stadens webbsidor.

9.9.2020 10:40
Utkastet till ett program för boende har blivit färdigt. Syftet med programmet är att främja invånarnas välfärd och göra det möjligt för ...