• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
20.6.2019 10:41
Utvecklingen av Kokon idrottscentrum påbörjas. Stadsstyrelsen behandlar projektet på sitt möte den 24 juni. – Kokon ...

5.6.2019 9:13

En färsk befolkningsprognos visar att Borgå växer med ca 7000 invånare fram till år 2040. Under de kommande åren löser vi genom planläggning ...

29.5.2019 11:56

Staden kommer att utnyttja sin lagenliga förköpsrätt i ett markköp på cirka 83 hektar i Kullo. Ärendet behandlas i stadsstyrelsen den 3 ...

8.5.2019 10:19
Anbudstävlingen om en samarbetsmodell och tomtöverlåtelse för ett trähuskvarter på Västra åstranden i Borgå har avgjorts Som bästa förslag valdes ...

24.4.2019 9:01
Borgå stads enhet för stadsmätning låter utföra flygfotografering och laserskanning i Gammelbacka, Pepot, Johannisberg och Estbacka under våren ...

25.3.2019 8:26
Många gamla träd som planterats på 1800-talet och träd från den skog som vuxit i folkparken i Kokon har bevarats fram till idag. Några träd och ...

6.3.2019 8:52
Utredningen av fladdermössarterna i Gammelbacka skog har nu publicerats. Det går att ta del av utredningen på stadens webbplats.

5.3.2019 11:02
Utvecklingen av trafikförhållandena på byvägarna fortsätter i en workshop onsdagen den 13 mars klockan 17.30 i Grännäs skola (Grännäsvägen 6).

21.2.2019 11:39
Borgå stad ordnar en naturkväll om Gammelbacka parkskog tisdagen den 12 mars i Mariagården (Slingervägen 1) klockan 17.30-19.30.

7.2.2019 11:28
Stadsplaneringen i Borgå ordnar för alla ett öppet informations- och diskussionsmöte i matsalen i Äppelbackens servicecenter på tisdagen den 12 ...