• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
28.1.2022 13:09
Borgå stad ordnar i februari-april 2022 tre seminarier om byggande i trä. Det första seminariet ordnas 7.2.2022 och åtminstone den gången som ett ...

28.1.2022 9:54
Beredningen av detaljplanen för Kommungårdens kvarter vid Krämaretorget inleds. För tillfället inrymmer Kommungården lokaliteter för Borgå stads ...

19.1.2022 8:25
Borgå stads planläggningsöversikt 2022 har blivit färdig. I översikten som publiceras årligen har det samlats uppgifter om stadens alla ...

12.1.2022 12:33
Beslut om detaljplanen för ändan av Lundagatan (DP 529) ska nu fattas. Planen gäller den gamla hälsostationen mellan Lundagatan och ...

11.1.2022 11:51
Borga stad påbörjar byggarbetena i det nya detaljplaneområdet vecka 3.

5.1.2022 11:04
Stadsstyrelsen i Borgå behandlar planeringsprinciperna för Kokon idrottscentrum och prioriteringarna i projektets innehåll på sitt möte den 10 ...

8.12.2021 8:32
Stadsutvecklingsnämnden behandlar följande detaljplaneförslag på sitt möte 14.12

25.11.2021 12:00
Stadsstyrelsen inledde sommaren 2019 utvecklingen av Kokon idrottscentrum. Första versionen av koncept- och fastighetsutvecklingsplanen för Kokon ...

18.11.2021 10:01
Staden har börjat planera ett nytt havsnära bostadsområde i Edelfeltsstranden. Som bakgrund för planeringsarbetet görs en utredning (”Framme i ...

28.10.2021 9:09
Borgåborna vill att staden växer till en stad med 60 000 - 70 000 invånare senast år 2050.