• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
12.5.2021 9:01
Stadsplaneringen i Borgå ordnar den 20 maj kl. 17.30-19.30 ett för alla öppet diskussionsmöte, ett virtuellt kulturkafée.

4.5.2021 12:55
Borgå stad och affärsverket Borgå vatten låter i enlighet med detaljplanen ”461 Kullo företagsområde” bygga gator, grönområden och ett ...

3.5.2021 11:03
Planeringsarbetet med delgeneralplanen för de centrala stadsområdena i Borgå inleds.

22.4.2021 13:05
Borgå stad har påbörjat terrängarbetena inför årets flygfotografering. Med mätningarna förbättras och uppdateras baskartan för ...

7.4.2021 11:59
Förslaget till ändring av detaljplanen för östra ändan av Lundagatan hålls framlagt.

25.3.2021 8:23
Den första versionen av koncept- och fastighetsutvecklingsplanen för Kokon idrottscentrum publicerades den 16 februari.

19.3.2021 13:11
Miljöministeriet har beviljat Borgå stad finansiering för studier av distansarbetets framtida behov och bostadsproduktionen, så att de ska stöda ...

3.3.2021 9:51
Boendeprogrammet har preciserats på basis av respons och förs nu till behandling och beslutsfattande i stadsstyrelsen.

1.3.2021 14:32
Byggarbeten av Sköldviks företagsområde börjar i Nyby i Kullo i februari 2021. Borgå stad och affärsverket Borgå vatten låter i enlighet med ...

16.2.2021 10:01
Den första versionen av koncept- och fastighetsutvecklingsplanen för Kokon idrottscentrum är färdig.