• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
3.6.2020 10:36
Borgå stad har beviljats Miljöministeriets finansiering för ett projekt för mobilitetsstyrning av arbets- och tjänsteresor som påbörjades i maj ...

1.6.2020 10:18
Den nya vägtrafiklagen trädde i kraft 1.6.2020. Trafikreglerna ändras inte mycket, men i och med den nya lagen ändras några regler och vägmärken. ...

26.5.2020 14:36
Från och med den 1.6 2020 kan man endast betala Borgå stads parkeringsavgift med mynt eller mobilapplikation. Möjligheten att betala med kort i ...

26.5.2020 10:38
Stadens servicekontor Kompassen öppnas måndagen den 1 juni. Anvisningar om säkerhetsavstånd och hygien finns framme i Kompassens kundutrymmen. ...

15.5.2020 11:48
Staden inleder arbete för sanering av förorenad mark i området intill gångbron på Västra åstranden och bron på Alexandersgatan måndagen den 18 maj.

8.5.2020 10:03
Stadscyklar kan igen hyras av Borgåbor under sommarmånaderna. Det första försöket med stadscyklar i Borgå var i fjol, och cyklarna var mycket ...

30.4.2020 10:56
På grund av gatubyggnadsarbeten stängs Ernestasvägens anslutning till Helsingforsvägen under tiden 4. – 15.5.2020. Omväg till Ernestasvägen via ...

29.4.2020 9:34
Stadsutvecklingsnämnden beslutade på sitt möte den 24.3 2020 att sänka hyrespriset för de uteserveringar, som Borgå stad hyr ut.

28.4.2020 12:29
Under den utsatta tiden kom det 226 ansökningar om Borgå stads bidrag för tredje sektorn och bland sökandena finns det också nya verksamheter. ...

27.4.2020 9:56
Det är lätt att hålla fysiskt avstånd också då du cyklar. Ta alltså hand om ditt välbefinnande också under undantagsförhållanden och delta ...