• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
17.9.2020 9:57
Borgå stad utför markundersökningar nära den gamla järnvägsstationen i området vid Bangatan vecka 40. Med markundersökningar utreds ...

17.9.2020 9:47
Den bilfria dagen firas i Borgå den 22. september. På salutorget finns representanter från kommuntekniken, ungdomstjänsterna, ungdomsfullmäktige, ...

11.9.2020 11:50
På Strandgatan, mellan Ånäsgatan och Sjötullsgatan finns en sättning i gatan, som Borgå stad kommer att reparera från och med den 16.9 2020. ...

27.8.2020 11:28
Stadsstyrelsen i Borgå behandlar på måndag 31 augusti Borgå stads ställningstagande gällande planeringsprojektbolaget för en snabb tågförbindelse ...

18.8.2020 13:50
Borgå stad har beslutat inställa höstmarknaden som skulle ordnas 8 - 9.10.2020. Marknaden inställs för att kunna hantera coronasituationen. Också ...

5.8.2020 10:06
Evenemanget Porvoo soi arrangeras på Salutorget den 14–15 augusti. Byggandet av området för evenemanget kräver förberedelser i torgområdet ...

7.7.2020 11:17
Gamla bron i Borgå stängs av för fordonstrafiken torsdagen den 9 juli kl. 8.30–16 medan undersökningarna pågår.  På bron undersöks de skador som ...

23.6.2020 11:26
Stadsutvecklingsnämnden beslutade 12.5.2020 att på Ågatan provas på cykelfält så att körbanan delas upp i tre fält: på båda sidorna av körbanan ...

15.6.2020 11:53
Utarbetande av programmet för att främja cykeltrafiken i Borgå inleds. Stadens mål är att göra Borgå till en fungerande cykelstad i vardagen.

3.6.2020 13:59
Enligt Borgås stadsstrategi vill staden vara en föregångare i klimatarbetet. Möjligheterna till hållbar rörlighet blir fler när Borgå tar i bruk ...