• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
13.6.2017 12:26
Borgå stad är den första staden i Finland som börjar använda den förnybara dieseln Neste MY som tillverkas till 100 % av avfall och rester i hela ...

5.6.2017 8:43
Korsningen mellan Brunnsgatan och Brinkgatan stängs för trafik onsdagen den 7 juni på grund av byggande av regnvattenbrunnar. Arbetet är färdigt ...

5.5.2017 13:49
Våren är här och det finns mycket att städa också i Borgå. För att förbättra trivseln i omgivningen ordnar staden igen en städkampanj och delar ...

25.4.2017 13:41
Jubileumsåret Finland 100 förskönar Borgås stadsbild med flera trädplanteringar som också i framtiden påminner om märkesåret. Staden deltar i den ...

24.4.2017 9:27
Renoveringen av strandmuren vid Borgå å börjar vecka 17 på sträckan mellan Skepparegatan och Ånäsgatan.

31.3.2017 8:55
Parkeringsplatsen nära gamla bron, vid kanonen på västra åstranden, ändras till bussparkering från måndagen den 3 april.

30.3.2017 9:59
Borgå stad har inlett städningen av sandningssand och gatudamm från gatorna.

17.3.2017 15:52
De kommunaltekniska jobben i omgivningen kring Krämaretorget börjar nästa vecka. Borgå vatten förnyar brunnar och vattenrör, Borgå Energi förnyar ...

27.2.2017 8:25
Kommuntekniken i Borgå avslutar sitt samarbete med Nextpark Oy 14.5.2017.

2.2.2017 8:35
Alla tillstånd inom Borgå stads kommunteknik söks från och med 6.2.2017 hos tjänsten Lupapiste. Lupapiste är en elektronisk ärendetjänst där man ...