• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
10.6.2021 9:50
Iståndsättning av de historiska utsiktsplatserna vid strandrutten i Borgå som genomförs med miljöministeriets stöd framskrider och ...

7.6.2021 13:41
Byggarbeten i Sköldviks företagsområde har börjat i Nyby i Kullo i februari.

1.6.2021 8:49
Passeli servicelinje trafikerar på onsdagar från och med 9.6 till området Kullo - Svartbäck.

21.5.2021 14:07
Statens och kommunernas förhandlare har nått samförstånd om bildandet av ett projektbolag som ska främja planeringen av Östbanan.

17.5.2021 9:51
Vecka 20 inleder Borgå stad förbättringsarbetet av Mellangatan och Kyrkobrinken.

7.5.2021 9:08
Borgå stad slutför arbetet med den gamla Matkahuolto -tomten och arbetet sträcker sig också till det område där taxibilarna väntar.

4.5.2021 12:55
Borgå stad och affärsverket Borgå vatten låter i enlighet med detaljplanen ”461 Kullo företagsområde” bygga gator, grönområden och ett ...

26.4.2021 9:29
Borgå stad har inlett uthyrning av torgplatser vid Östra Strandpromenaden för tiden 20.5 - 31.8 2021.

23.4.2021 12:59
Staden beviljar coronaunderstöd till idrottsföreningar, kulturaktörer och anordnare av grundläggande konstundervisning.

17.3.2021 8:09
Den generella planeringen för restaurering av gamla bron i Borgå är klar, varefter avsikten är att börja ta fram egentliga planer för brons ...