• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
7.7.2020 11:17
Gamla bron i Borgå stängs av för fordonstrafiken torsdagen den 9 juli kl. 8.30–16 medan undersökningarna ...

23.6.2020 11:26
Stadsutvecklingsnämnden beslutade 12.5.2020 att på Ågatan provas på cykelfält så att körbanan delas upp i tre fält: på båda sidorna av körbanan ...

15.6.2020 11:53
Utarbetande av programmet för att främja cykeltrafiken i Borgå inleds. Stadens mål är att göra Borgå till en fungerande cykelstad i vardagen.

3.6.2020 13:59
Enligt Borgås stadsstrategi vill staden vara en föregångare i klimatarbetet. Möjligheterna till hållbar rörlighet blir fler när Borgå tar i bruk ...

3.6.2020 10:36
Borgå stad har beviljats Miljöministeriets finansiering för ett projekt för mobilitetsstyrning av arbets- och tjänsteresor som påbörjades i maj ...

1.6.2020 10:18
Den nya vägtrafiklagen trädde i kraft 1.6.2020. Trafikreglerna ändras inte mycket, men i och med den nya lagen ändras några regler och vägmärken. ...

26.5.2020 14:36
Från och med den 1.6 2020 kan man endast betala Borgå stads parkeringsavgift med mynt eller mobilapplikation. Möjligheten att betala med kort i ...

26.5.2020 10:38
Stadens servicekontor Kompassen öppnas måndagen den 1 juni. Anvisningar om säkerhetsavstånd och hygien finns framme i Kompassens kundutrymmen. ...

15.5.2020 11:48
Staden inleder arbete för sanering av förorenad mark i området intill gångbron på Västra åstranden och bron på Alexandersgatan måndagen den 18 maj.

8.5.2020 10:03
Stadscyklar kan igen hyras av Borgåbor under sommarmånaderna. Det första försöket med stadscyklar i Borgå var i fjol, och cyklarna var mycket ...