• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
11.10.2019 8:26
Ansökningstiden för försäljningsplatserna på Rådhustorget för december 2019 har börjat. Ansökningstiden går ut 18 oktober kl. 12. Borgå stad hyr ...

7.10.2019 9:00
Borgå stad reparerar och asfalterar Sjukhusvägen 7. – 14.10.2019. Kantstenarna byts ut, asfalten fräses bort och gatan ...

2.10.2019 13:25
Av Strafica Oy:s trafikutredning i Borgå- och Helsingforsregionen framgår att en snabb Östbana avsevärt skulle förbättra ...

30.9.2019 8:56
Vem gör de bästa fynden och får de bästa erbjudandena? Höstmarknaden arrangeras längs åstranden och runt salutorget torsdagen den 3 oktober och ...

19.9.2019 13:29
Borgå stad säljer fem gamla betongpontonbryggor enligt anbud. Bryggorna säljs utan kättingar, vikter eller y-bommar. ...

16.9.2019 11:49
Den bilfria dagen firas på salutorget i Borgå den 20 september klockan 10–17.

12.9.2019 11:33
Hyreskontraktet för Taxistationen vid salutorget i Borgå har upphört liksom Taxi Porvoo-Borgås verksamhet. Till följd av detta stängs ...

3.9.2019 14:49
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland ordnar i samarbete med Sibbo kommun och Borgå stad ett ...

30.8.2019 15:34
Byaskjussen som betjänar glesbygden startar med många nyheter på måndag 2.9.

30.8.2019 8:42
Borgå stads boende- och företagsparkeringstillstånd kan nu, oberoende av tid och plats, köpas från en nätbutik. I och med förändringen upphör ...