• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
11.7.2019 8:09
Cykelfickor prövas och introduceras till borgåborna under sommaren. Målandet av cykelfickorna inleds i juli, vecka 29.

9.7.2019 9:38
NMT-centralen i Egentliga Finland öppnar en elektronisk enkät i juni-juli för att kartlägg trafikbehoven för dem som använder ...

5.7.2019 14:43
På Ågatan lugnas trottoarerna för fotgängare och cyklisterna anvisas till körbanan. De nya trafikmärkena sätts upp i juli.

24.6.2019 8:55
Vid Näse skolgatan byggs ett större område för av- och påstigning för skolelever och bredvid det en parkeringsplats.

19.6.2019 11:37
Under sommaren kan borgåborna berätta om sina erfarenheter och åsikter om aktuella ärenden i Team Borgå. Frågorna kan nu besvaras också på nätet. 

11.6.2019 8:32
Försöket med stadscyklarna startar och vi får cyklarna i bruk ännu före midsommaren. Man kan hyra cyklarna antingen för en resa, för en eller ...

6.6.2019 13:09
Borgå är tillsammans med Åbo och Vanda med som pilotstad i Håll Skärgården Ren rf:s kampanj som har som mål att minska mängden plastskräp och ...

29.5.2019 9:34
Försöket med Byaskjussen, som kvällstid fungerat som kollektivtrafik i de norra stadsdelarna, avslutas den 31 maj då de sista turerna för den här ...

17.5.2019 9:56
Vem gör de bästa fynden och får de bästa erbjudandena? Vårmarknaden arrangeras längs åstranden och runt salutorget torsdagen den 23 maj och ...

5.4.2019 11:02
Trafik- och kommunikationsministeriet publicerade en utredning om östbanan den 5 april. Enligt utredningen skulle en ny Östbana ...