• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
26.2.2021 8:47
Borgå stad har fått statsunderstöd för flera projekt som syftar till att främja en aktiv livsstil. Regionförvaltningsverket i Södra Finland har ...

24.2.2021 12:12
Stadsutvecklingsnämnden behandlar vid sitt möte 2.3.2021 reservering av Rådhustorget så, att temaevenemang kan arrangeras där på sommarsäsongen 2021.

19.2.2021 11:17
Borgå stad hyr ut sammanlagt ca 1 000 båtplat-ser vid Borgå å samt i Gammelbacka, Hammars, Tolkis, Kråkö, Kullo, Sannäs, Jackarby, Virvik och ...

3.2.2021 8:46
Transport- och kommunikationsverket Traficom beviljade totalt 31,5 miljoner euro i stöd för 51 projekt inom ramen för infrastrukturprojekt som ...

20.1.2021 10:13
Första resultaten av projektet Hållbart till jobbet, med vilket styrs arbets- och tjänsteresor, har fåtts. Projektet inleddes i höstas. I oktober ...

13.1.2021 11:00
En enkät om cykelvägar i Borgå som gjordes som en del av programmet för främjande av cykeltrafik gav nästan 2 700 kartsvar.

13.1.2021 10:06
På grund av det mycket rikliga snöfallet, koncentrerar sig stadens gatuunderhåll nu på att hålla huvudlederna och matargatorna plogade. Hela ...

12.1.2021 10:36
Hela Borgå stads och underleverantörernas snöröjningsutrustning kämpar idag mot snöstormen som rör sig över Borgå idag tisdag. Trots det orsakar ...

11.1.2021 14:02
Borgå stad inleder Rådmansgatans grundförbättringsarbete i januari, vecka 2. Arbetet beräknas pågå fram till månadsskiftet maj-juni. I samband ...

11.1.2021 9:34
Borgå stads trafiksäkerhetsgrupp är bekymrad över säkerheten och välmåendet hos Borgåborna och andra som rör sig i området, och uppmuntrar alla ...