• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
24.8.2020 14:09
Borgå vattens huvudledning från Sannäs till Borgå som gick sönder förra veckans måndag är nu reparerad och desinficerad, men ledningen skall ännu ...

24.8.2020 8:38
Ett vattenläckage har upptäckts vid Tullportsgatan. Reparationsarbetena påbörjas genast och beräknas vara klara under dagen. Vattnet måste ...

18.8.2020 12:40
Vid Hornhattula området har en vattenledning sprungit läck idag. Man kunde stänga av ledningen som läckte utan att vattendistributionen till ...

17.8.2020 11:40
Nyheten uppdaterad 18.8. kl. 16.20

1.7.2020 14:40
Tryckavloppet som läckte i Hammars blev reparerat igår kväll (30.6.) och ledningen kunde tas ibruk ca kl. 20.00. Under reparationsarbetet ...

30.6.2020 17:53
Ett läckage i tryckavloppsledningen mellan Hammars pumpstation och Hermansö reningsverk har hittats. Det är fråga om en huvudledning 400mm. ...

30.6.2020 16:20
Dagens kraftiga störtregn har orsakat bräddningar av avloppsvatten från följande pumpstationer: Gammelbacka, Strandgatan, Skepparegatan, Hammars, ...

30.6.2020 16:10
Till vattenverket har det anmälts om vattnets kvalitetsstörningar i Haiko och Tolkis området. Kvalitetsstörningen beror på att verkets ...

19.6.2020 12:47
Fastigheter belägna på västsidan av Emäsalo kan ha dåligt tryck i vattenförsörjningsnätet på grund av hög vattenförbrukning. Porvoo Water ...

18.6.2020 13:59
Morgonen kraftiga störtregn orsakade en bräddning av avloppsvatten från Strandgatans och Skepparegatans pumpstationer på ca 400 m3 till Borgå å, ...