• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
16.9.2020 14:14
I Sannäs vattenverk sanerar man råvattenbrunnar enligt Borgå vattens saneringsprogram. Vattenverket vill säkra vattnets hygieniska kvalitet under ...

12.9.2020 11:20
Vid korsningen av Mannerheimgatan och Fredsgatan har man hittat en vattenledning som läcker. Fredsgatan stängs redan nu 12.9 för trafik från ...

4.9.2020 10:02
Borgå vatten tog i bruk klorering av utgående vatten vid Sannäs vattenverk på torsdagen den 27.8. för att trygga vattnets mikrobiologiska renhet. ...

27.8.2020 14:15
Sannäs huvudvattenledning kunde igen tas i bruk efter reparationsarbetet, spolningen och desinficeringen idag kl. 12.00. För att ledningen kan ...

25.8.2020 7:08
Ett vattenläckage har upptäckts vid Runebergsgatan. Reparationsarbetena påbörjas genast och beräknas vara klara under dagen. Vattnet måste ...

24.8.2020 14:09
Borgå vattens huvudledning från Sannäs till Borgå som gick sönder förra veckans måndag är nu reparerad och desinficerad, men ledningen skall ännu ...

24.8.2020 8:38
Ett vattenläckage har upptäckts vid Tullportsgatan. Reparationsarbetena påbörjas genast och beräknas vara klara under dagen. Vattnet måste ...

18.8.2020 12:40
Vid Hornhattula området har en vattenledning sprungit läck idag. Man kunde stänga av ledningen som läckte utan att vattendistributionen till ...

17.8.2020 11:40
Nyheten uppdaterad 18.8. kl. 16.20

1.7.2020 14:40
Tryckavloppet som läckte i Hammars blev reparerat igår kväll (30.6.) och ledningen kunde tas ibruk ca kl. 20.00. Under reparationsarbetet ...