• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
17.12.2020 9:12
Uppdatering kl. 13.50. Reparationsarbetet beräknas dröja tills kvällen.

16.12.2020 21:10
Uppdatering 21.10

14.12.2020 11:51
Ett läckage har upptäckts på Prästgårdsbacken. Reparationsarbetena är påbörjade och beräknas vara klara tills kl. 16. Rent dricksvatten kan ...

14.12.2020 10:13
Borgå vatten har låtit utföra undersökningar av Kvarnbackens och Hammars vattentorn. Man undersökte betongkonstruktionernas kondition för att ...

7.12.2020 9:16
Vattenverket utför ledningsarbeten på området. Vattnet stängs 8.12 mellan kl. 9-14. Ifall jobbet går fortare kopplas vattnet på tidigare. Rent ...

1.12.2020 10:36
Ett läckage har upptäckts vid Skogsstigen. Reparationsarbetena är påbörjade och beräknas vara klara under arbetsdagen. Vattnet måste stängas ...

23.11.2020 15:38
I Sannäs vattenverk påbörjades kloreringen av utgående vatten 16.9 för att säkra vattnets hygieniska kvalitet under saneringsarbetet. Saneringen ...

16.11.2020 14:19
En vattenledning har skadats under grävarbeten. Vattenledningen har stängts. Reparationsarbetena påbörjas genast och beräknas vara klara före kl. ...

13.11.2020 8:29
Syftet med videoserien Borgå under ytan är att bekanta sig närmare med Borgå stads anställdas arbetsuppgifter, och sådana platser som ...

5.10.2020 9:52
Ett läckage har upptäckts vid Kyrkobrinken. Reparationsarbetena påbörjas genast och beräknas vara klara under arbetsdagen. Vattnet måste stängas ...