• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
2.3.2021 9:51
Ett läckage har upptäckts på Vårbergavägen nära korsningen till Wittenbergsgatan. Reparationsarbetena påbörjas vid halva dagen. Vattnet stängs ...

28.2.2021 11:40
Reparationen av huvudvattenledningen blev färdig lördag kväll och spolning och desinfiering påbörjades. Ledningen kan tas i bruk när ledningen ...

5.2.2021 14:46
Vattenverket utför kopplingsarbeten på Sannäs skolas gård. Vattenledningen stängs under ledningsarbetet. Arbetet utförs mellan kl. 9–12. ...

4.2.2021 13:36
På området utförs ledningsarbeten. Vattenledningen mellan motorvägen och Nybyvägen stängs mellan kl. 17-19. Endast en fastighet blir utan vatten ...

2.2.2021 10:24
En vattenledning har skadats under grävarbeten. Vattenledningen har stängts. Reparationsarbetena är påbörjade och beräknas vara klara ca. 12 ...

29.1.2021 20:38
Ett läckage har upptäckts på Patrullvägen idag 29.1. Reparationsarbetena påbörjas på lördagsförmiddagen 30.1. Vattnet stängs under ...

27.1.2021 15:50
Vattnet är stängt pga ledningsarbeten 28.01 kl 10:00 - 14:00 på området som syns på störningskartan. Vattnet kan kopplas tillbaka tidigare. ...

20.1.2021 15:24
Planeringen av Saxby vattenverks utvidgning har påbörjats under slutet av år 2020, som planerare fungerar FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. ...

7.1.2021 10:09
Fastigheterna som blir utan vatten är finns vid Varvstråket, Snipparsvägen och Lillsandsvägen

30.12.2020 13:30
Bottendammen i Illbyån byggdes år 2006. Avsikten med dammen är att säkra grundvattentillgången och -kvaliteten vid Sannäs vattentag.  Dammen ...