• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
15.11.2019 15:16
Borgå vatten kommer att ta ibruk nya pumpstationen vid Kokon. Sättningar i nätet har orsakat fördröjningar med ...

15.11.2019 8:39
Ett vattenläckage har upptäckts vid Bofinksvägenvägen. Reparationsarbetena påbörjas genast och beräknas vara ...

13.11.2019 9:48
På Prästgårdsbacken utförs anslutningsjobb 13.11 pga detta kan det förekomma avbrott i vattendistributionen. Avbrotten ...

8.11.2019 15:21
Vattenverket utför ledningsarbeten på området. Vattnet stängs 11.11 mellan kl. 8-20. Ifall jobbet går fortare kopplas ...

24.10.2019 15:04
Ett vattenläckage har upptäckts vid Vårbergavägen. Reparationsarbetena påbörjas. Läckaget finns mellan ...

20.9.2019 12:00
Vattenverket utför ledningsarbeten på området. Vattnet stängs måndagen 23.9 mellan kl. 9-12. Ifall jobbet går ...

18.9.2019 15:03
Vattenverket utför kopplingsarbeten på området. Vattnet stängs torsdagen 19.9 mellan kl. 9-12. Ifall jobbet går ...

16.9.2019 15:06
Vattenverket utför ledningsarbeten på området. Vattnet stängs tisdagen mellan kl. 9-12. Ifall jobbet går fortare ...

26.8.2019 15:18
Till vår kännedom har kommit meddelande om brunt vatten i centrumområdet. Orsaken till detta är att vattenverket hamnat ...

21.8.2019 13:00
Uppdatering onsdag 21.8 kl 13.30 Borgå stads hälsoskyddsmyndighet upphävde uppmaningen att koka dricksvattnet onsdagen 21.8.2019 ...