• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
27.4.2021 8:08
Borgå vatten utför en kundenkät 27.4– 10.5.2021 Undersökningen utförs som en nätenkät, till vilken deltagarna inbjuds via e-post. Inbjudan ...

22.4.2021 15:10
Vattenledningen på Biskopsgatan mellan Alexandersgatan och Gymnasiegatan måste möjligen stängas.

20.4.2021 15:11
Vattenverket utför ledningsarbeten på Frontmannavägen 21.4 kl. 8-16. Vattenledningen stängs under ledningsarbetet. Invånarna ombeds att ta vatten ...

20.4.2021 9:55
Vattenledningen på Biskopsgatan mellan Alexandersgatan och Ånäsgatan stängs.

1.4.2021 9:33
Vattenledningen på Runebergsgatan mellan Gymnasiegatan och Ånäsgatan stängs.

23.3.2021 16:15
Vattenverket utför ledningsarbeten på Frontmannavägen 24.3 kl. 9-12. Vattenledningen stängs under ledningsarbetet. Invånarna ombeds att ta vatten ...

18.3.2021 8:35
Uppdatering kl. 11.50. Området var vattnet stängs måstes utvidgas från det ursprungliga.

12.3.2021 16:13
En del av Frontmannavägens gatuområde är detaljplanerad till tomtmark, vilket förorsakar ändringar i nuvarande vattentjänstnät. Behövliga ...

12.3.2021 15:40
Borgå vatten tog i bruk klorering av utgående vatten vid Sannäs vattenverk på onsdagen den 3.3. för att trygga vattnets mikrobiologiska renhet. ...

3.3.2021 14:54
Sannäs huvudvattenledning kunde igen tas i bruk efter reparationsarbeten, spolning och desinficeringen idag på eftermiddagen. Alla prov tagna ...