• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
28.2.2017 9:38
Vattenverket utför ledningsarbeten i Gammelbacka vid Västervägen 6 på tisdagen den 28.2.2017 mellan kl. 9.30–17.00. Vattnet stängs på området ...

20.2.2017 10:10
En vattenledning har sprungit läck vid Dragonvägen. Reparationsarbetena har påbörjats och man beräknar att ha arbetet klart tills kl. 17.00. ...

17.2.2017 8:11
Trycket i vattenledningsnätet kan vara dåligt på följande områden: Norike, Ebbo, Tirmo, Gäddrag, Pellinge, Seitlax, Fagersta, Vålax, Grännäs. ...

8.2.2017 12:58
Anmälan om kvalitetsstörningar i vattnet vid Biskopsgatan i centrum har meddelats till Borgå vatten. Enligt anmälningarna är vattnet ...

31.1.2017 8:35
På informationsmötet presenterar Borgå stad, Borgå vatten och Borgå Energi de preciserade planerna samt svarar på frågor.

10.1.2017 11:05
Borgå stads hälsoskyddsmyndighet upphävde uppmaningen att koka dricksvattnet tisdagen 10.1.2017 kl. 11.00. Vattnet kan igen användas normalt.

9.1.2017 11:55
Borgå stad informerar 9.1.2017 kl. 12

5.1.2017 16:25
Borgå stad informerar 5.1.2017 kl. 16.15

4.1.2017 16:03
Borgå stad informerar 4.1.2017 kl. 16.00

4.1.2017 13:59
Borgå stad informerar 4.1.2017 kl. 14.00