• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
16.6.2017 13:44
Borgå vatten utför ledningsarbeten vid Krutkällaregatan på måndagen den 19.6. Pga. ledningsarbetet är vi tvungna att stänga vattenledningen på ...

14.6.2017 18:12
Ett avbrott i vattendistributionen har orsakat kvalitetsstörningar i vattnet på Tarkis området. Vattenledningarna spolas som bäst. Kunderna ...

22.5.2017 10:23
En vattenledning har sprungit läck vid Kvarnbergsgatan. Reparationsarbetena påbörjas 23.5.2017 kl. 8.00 och beräknas dröja till 17.00. Vattnet ...

19.5.2017 15:10
Vattenverket utför ledningsarbeten vid Veckjärvivägen 6 på lördagen mellan kl. 8.00 – 16.00. Under arbetet stängs vattenledningen. Vattenverket ...

12.5.2017 15:23
Borgå vatten utför en kundenkät 15.5 - 30.5 Undersökningen utförs som en nätenkät, till vilken deltagarna inbjuds via e-post. Inbjudan skickas ...

9.5.2017 7:57
Vattenreservoarerna tvättas och desinficeras i Kvarnbackens och Hammars vattentorn. Tvätten är en del av verkets normala underhåll. Kvarnbackens ...

28.4.2017 9:59
Tryckavloppet Borgå vatten byggt från Brasasvägen längs Svartsåvägen till Hermansö reningsverk har blivit klart. Man kan ta ibruk tidigare ...

21.4.2017 12:05
I Norike vattentag tvättas vattenreservoaren, tvätten är en del av verkets normala underhåll. Under servicearbetet kommer vattendistributionen på ...

12.4.2017 13:46
Det drickbara kranvattnet – tar vi lika förgivet som självständigheten, men båda bör vi ta hand om. Fungerande vattentjänster är en nyckel för ...

5.4.2017 15:58
En vattenledning har sprungit läck vid Runebergsgatan under grävarbeten. Vattnet är stängt på Runebergsgatan på sträckan mellan ...