• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
21.8.2017 11:56
Borgå vatten tog ibruk klorering av utgående vatten vid Sannäs vattentag på fredagen den 4.8. för att säkra vattnets hygieniska kvalitet. ...

10.8.2017 14:57
Pga. ett läckage stängdes Gamla Kungsvägen mellan Tunnbindarebacken-Wadenströmståget. Vägen är nu öppnad för trafik. Vägbeläggningsarbetena ...

9.8.2017 14:39
Vattnet kan användas normalt

8.8.2017 11:16
En vattenläcka har hittats vid Gamla Kungsvägen. Förberedningsarbeten påbörjas på tisdagen 8.8. då gatan stängs kl. 12.00. Gatan stängs mellan ...

6.8.2017 16:57
En vattenledning har sprungit läck vid Rypsvägen. Reparationsarbetena har påbörjats. Vattendisttributionen har stängts mellan Ärtgränden - slutet ...

4.8.2017 15:05
Reparationsarbeten påbörjas på måndagen 7.8, detta leder till ett avbrott i vattendistributionen på området

4.8.2017 9:21
Klorering av utgående vattnet tas i bruk vid Sannäs vattentag fredag 4.8.

3.7.2017 10:37
Borgå vatten har offentliggjort ett förslag till ändring av verksamhetsområde för vattentjänster. Stadsstyrelsen beslöt begära ett utlåtande om ...

30.6.2017 14:30
Reparationsarbeten påbörjas på måndagen 3.7, detta leder till ett avbrott i vattendistributionen på området

20.6.2017 10:52
Borgå vatten har sedan 2014 använt ett system för att skicka textmeddelande åt kunderna om störningar. Systemet har baserat sig på, att kunden ...