• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
17.11.2017 15:12
Ett litet läckage repareras i Alkrog idag. Reparationsarbetet är flyttat till 20.11.2017. Vattnet stängs kl. 8.00 och man beräknar att ha arbetet ...

15.11.2017 8:54
Vattenverket utför nätarbeten vid Ölstens / Smultronkärr området. Arbetena påbörjas idag 15.11. Vattnet stängs kl. 10.00 och man beräknar att ha ...

13.11.2017 11:35
På Företagarvägen i Ölstens har det uppstått en vattenläcka. Reparationsarbeten har påbörjats. Läckan kan orsaka kvalitetsstörningar i vattnet i ...

12.10.2017 15:35
Miljöhälsovården i Borgå stad uppmanar att undvika bad i Borgå å och vid havsstränder i närheten av ån, i Stadsfjärdens och Haikofjärdens område, ...

29.9.2017 10:47
Kopplingsarbetet som var planerat att göras vid Getporsvägen 28.9 kunde inte utföras pga. en ventil som inte fungerade. Arbetet utförs nu ...

27.9.2017 10:39
Vattenverket utför kopplingsarbeten vid Getporsvägen på torsdagen den 28.9.2017 mellan kl. 8.00 – 16.00. Under arbetet stängs vattenledningen. ...

12.9.2017 11:03
Borgå vatten planerar att göra en investering i stadens eget avloppsreningsverk. Dessutom utmanar Borgå vatten andra vattenverk till ...

30.8.2017 8:21
Borgå vatten utvidgar vattentjänstnätet på Getporsvägen. Arbetet påbörjas den 4.9. och beräknas räcka ca 4 veckor. Byggnadsarbetet orsakar ...

29.8.2017 9:41
Borgå vatten utför kopplingsjobb i Tjusterby. Arbetet har orsakat att trycket varit lägre i områden väst om Tjusterby. Situation förbättras under ...

24.8.2017 11:22
Borgå vatten utför konditionsgranskning av vattenledningar på områden mellan Östermalm och Jonasbacken. Närmare karta på området syns på kartan ...