• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
17.8.2020 11:40
Nyheten uppdaterad 18.8. kl. 16.20

1.7.2020 14:40
Tryckavloppet som läckte i Hammars blev reparerat igår kväll (30.6.) och ledningen kunde tas ibruk ca kl. 20.00. Under ...

30.6.2020 17:53
Ett läckage i tryckavloppsledningen mellan Hammars pumpstation och Hermansö reningsverk har hittats. Det är fråga om en ...

30.6.2020 16:20
Dagens kraftiga störtregn har orsakat bräddningar av avloppsvatten från följande pumpstationer: Gammelbacka, Strandgatan, ...

30.6.2020 16:10
Till vattenverket har det anmälts om vattnets kvalitetsstörningar i Haiko och Tolkis området. Kvalitetsstörningen beror ...

19.6.2020 12:47
Fastigheter belägna på västsidan av Emäsalo kan ha dåligt tryck i vattenförsörjningsnätet på ...

18.6.2020 13:59
Morgonen kraftiga störtregn orsakade en bräddning av avloppsvatten från Strandgatans och Skepparegatans pumpstationer på ca 400 m3 till Borgå å, ...

10.6.2020 9:13
En vattenläcka har uppstått på Råbackavägen. Reparationsarbetet påbörjas idag och blir troligen färdiga till kvällen. Ett område med 13 ...

3.6.2020 9:54
Borgå vatten planerar att bygga dagvattenavlopp samt att sanera det nuvarande vattentjänstnätet på Biskopsgatan mellan ...

18.5.2020 15:26
Borgå vatten har publicerat årsberättelsen 2019 på våra hemsidor. På sidorna hittar man också information om ekonomin och beslutsfattande samt ...