• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
24.8.2021 8:48
En bräddning inträffade på lördag vid Borgå vattens pumpstation vid Strandgatan kl 18-18.20, ca 87 m3 och vid Skepparegatan kl 17.50-18.20 ca 85 ...

19.8.2021 9:04
En bräddning inträffade natten 17.8 kl 01.00-01.30 och kl 02.00-03.00 vid Borgå vattens avloppspumpstation vid Strandgatan. Bräddningen berodde ...

4.8.2021 20:11
En tomtledningsläcka har upptäckst på Sandgropsgränd. Vatten är stängt på gränden men torde kunna öppnas snart.

24.7.2021 8:27
En vattenledning har sprungit läck vid Lundgatan 22. Reparationsarbetena är påbörjade och beräknas dröja till 16.00. Vattnet stängs på området ...

20.7.2021 8:47
Vattenverket har hittat ett läckage på Hållsvedsvägen vid Estbacka daghem. Reparationsarbetet påbörjas snart. Vi strävar till att utföra ...

6.7.2021 12:26
Vattenförbrukningen i Borgå har varit rekordstor under denna sommar. Normalt pumpas det i medeltal cirka 10 800m3 vatten per dag till nätet. ...

23.6.2021 14:25
Borgå vatten planerar en vattenförsäljningspunkt varifrån exempelvis företag kan i framtiden söka vatten. För tillfället har det använts ...

23.6.2021 11:19
Kundenkäten förverkligades mellan 27.4. – 9.5.2021. Av de 2629 kunder som fått e-postinbjudan svarade 726, svaraktiviteten blev 27,6 %. Enligt ...

22.6.2021 10:30
Vattenverket utför kopplingsarbeten på Emsalö 22.6. Ett kort avbrott är att vänta mellan kl. 11-15. Vattenledningen stängs under ledningsarbetet. ...

18.6.2021 11:55
Regionförvaltningsverket har 16.6. beviljat Borgå vatten tillstånd för att ta grundvatten från Finnby grundvattentag som är belägen på Saxby ...