• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
22.2.2018 15:01
Vattenverket utför kopplingsarbeten i Kerko. Arbetena påbörjas fredagen 23.2. Vattnet stängs kl. 9.00 och man beräknar att ha arbetet klart till ...

20.2.2018 15:25
Vattenverket utför nätarbeten i Ölstens. Arbetena påbörjas torsdagen 22.2. Vattnet stängs kl. 22.00 och man beräknar att ha arbetet klart till ...

2.2.2018 15:24
Vattenverket utför nätarbeten i Hornhattula. Arbetena påbörjas tisdagen 6.2. Vattnet stängs kl. 9.00 och man beräknar att ha arbetet klart till ...

1.2.2018 11:19
Borgå vatten undersöker med hjälp av Team Borgå – applikationen vad stadens invånare tycker om vattentornens belysning. Svararna ombeds värdera ...

9.1.2018 10:18
På grund av byggandet av vattentjänstnät och gatubyggnadsarbeten stängs Sotarevägen för trafik fr.o.m. 10.1.2018. Till fastigheterna kan man ...

9.12.2017 22:03
På grund av läckan är vattnet stängt på Vårbergavägen mellan Jägaregatan och Buntmakaregatan. Reparation av läckan påbörjas söndagen den ...

1.12.2017 14:27
Från Tarkis område har det anmälts om störningar med vattenkvaliteten. Vattnet har varit brunt och grumligt. Störningarna beror på kopplingsjobb ...

22.11.2017 10:27
Borgå vatten börjar bygga vattentjänstnät på Kerko detaljplaneområde under denna vecka. Arbetena påbörjas vid Huhmarivägen och fortsätter ...

20.11.2017 15:16
Vattnet har stängts på ett område i Ylike pga. att en vattenledning har skadats vid kabelarbeten. Vattenverket hämtar en vattenkärra till ...

20.11.2017 11:34
Borgå vatten sanerar vattenledningar och avlopp på Sjösvedsvägen. Arbetet kör igång i vecka 47/2017 och beräknas vara klart vecka 8/2018. ...