• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
12.6.2018 15:12
I kundenkäten fick vattenverket tack för bland annat kundbetjäningen, vattnets kvalitet och generellt över att vattentjänsterna är proffsigt ...

29.5.2018 8:42
En vattenledning har sprungit läck vid Runebergsgatan. Vattnet stängs på Runebergsgatan mellan Alexandersgatan-Gymnasiegatan. Vatten kan hämtas ...

18.5.2018 10:24
I Gamla stan i Borgå kommer råttfällor att placeras i avloppsnätet under våren 2018. Fällorna reagerar på gnagare och är en effektiv metod för ...

17.5.2018 8:30
Vattenverket utför ledningsarbeten på Kvarnbackens område. Vattnet stängs på Andersbergsgatan idag 17.5. kl. 9.00 och man beräknar att ha arbetet ...

14.5.2018 15:05
Vattenverket utför ledningsarbeten på Kvarnbackens område. Vattnet stängs på Karlsborgsgatan imorgon kl. 22.00 och man beräknar att ha arbetet ...

11.5.2018 11:33
Borgå vatten utför en kundenkät 9.5 - 23.5 Undersökningen utförs som en nätenkät, till vilken deltagarna inbjuds via e-post. Inbjudan skickades ...

8.5.2018 15:20
Vattenverket utför ledningsarbeten på Kvarnbackens område. Arbetena påbörjas imorgon 9.5. Vattnet stängs kl. 8.00 och man beräknar att ha arbetet ...

8.5.2018 9:59
En vattenledning har sprungit läck vid Ågatan. Reparationsarbetena påbörjas 9.5. kl. 8.30 och beräknas dröja till 16.00. Vattnet stängs på Ågatan ...

26.4.2018 10:25
Borgå vatten påbörjar saneringen av vattentjänstnät i Kvarnbacken efter första maj under vecka 18. Arbetena börjar vid nedre ändan av ...

25.4.2018 15:26
Borgå vatten bygger vattentjänstnät på Vårdalsbergets nya detaljplaneområde. Detaljplaneområdet byggs i samarbete med Borgå Kommunteknik. ...