• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
10.6.2020 9:13
En vattenläcka har uppstått på Råbackavägen. Reparationsarbetet påbörjas idag och blir troligen färdiga till kvällen. Ett område med 13 ...

3.6.2020 9:54
Borgå vatten planerar att bygga dagvattenavlopp samt att sanera det nuvarande vattentjänstnätet på Biskopsgatan mellan Lundagatan-Gymnasiegatan, ...

18.5.2020 15:26
Borgå vatten har publicerat årsberättelsen 2019 på våra hemsidor. På sidorna hittar man också information om ekonomin och beslutsfattande samt ...

4.5.2020 11:33
Ett läckage har upptäckts vid Yrjäsvägen. Reparationsarbetena påbörjas 5.5. kl. 9. Arbetet beräknas vara klart till kl. 13. Vattnet måste stängas ...

29.4.2020 15:14
En periodisk konditionsgranskning kommer att utföras på Kvarnbackens vattentorn byggt 1966. Via granskningen får vi viktig information för att ...

9.4.2020 9:24
Vattentornen i Borgå kommer att belysas under påsken och varje lördag till slutet av april. Med belysningens blå färg vill staden visa stöd och ...

31.3.2020 16:03
Idag har man reparerat en läcka nära Strömsbersvägens och Saxbyvägens korsning. Under reparationsarbetet måste verket stänga ventiler på området. ...

21.3.2020 13:31
Uppdatering 21.3. kl 18.40. Läckaget är reparerat.

20.3.2020 12:27
Borgå vatten försöker kontrollera så att dagvatten inte slipper in i avloppsnätet genom att täta röranslutningar i gamla betongbrunnar. Brunnarna ...

13.3.2020 15:36
På grund av situationen med corona-viruset håller Borgå vatten kontorets och underhållscentralens kundbetjäningspunkter stängda på adressen ...