• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
7.5.2021 8:39
Borgå vatten sanerar vattentjänstnätet på Runebergsgatan. Tisdagen den 11.5 sker grävningsarbeten i korsningen av Runebergsgatan och ...

3.5.2021 13:47
En vattenledning har gått av i Emsalö under gräv- och muddringsarbeten. Vattnet har stängts av på ett litet område. Cirka 7-8 fastigheter är utan ...

28.4.2021 8:14
Vattenledningen på Biskopsgatan mellan Alexandersgatan och Gymnasiegatan stängs.

27.4.2021 8:08
Borgå vatten utför en kundenkät 27.4– 10.5.2021 Undersökningen utförs som en nätenkät, till vilken deltagarna inbjuds via e-post. Inbjudan ...

22.4.2021 15:10
Vattenledningen på Biskopsgatan mellan Alexandersgatan och Gymnasiegatan måste möjligen stängas.

20.4.2021 15:11
Vattenverket utför ledningsarbeten på Frontmannavägen 21.4 kl. 8-16. Vattenledningen stängs under ledningsarbetet. Invånarna ombeds att ta vatten ...

20.4.2021 9:55
Vattenledningen på Biskopsgatan mellan Alexandersgatan och Ånäsgatan stängs.

1.4.2021 9:33
Vattenledningen på Runebergsgatan mellan Gymnasiegatan och Ånäsgatan stängs.

23.3.2021 16:15
Vattenverket utför ledningsarbeten på Frontmannavägen 24.3 kl. 9-12. Vattenledningen stängs under ledningsarbetet. Invånarna ombeds att ta vatten ...

18.3.2021 8:35
Uppdatering kl. 11.50. Området var vattnet stängs måstes utvidgas från det ursprungliga.