• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
22.9.2021 15:45
Grumligheten har troligtvis orsakats av tryckändringar vid Kullo företagsområde

12.9.2021 14:37
Bräddningar vid Hermansö reningsverk 12.9. på grund av störtregnen - undvik ännu att simma i närområdena Från Hermansö reningsverk till ...

26.8.2021 10:37
Bräddningar vid Strömsberg, Gammelgård och Tarkis pumpstationer och vid Hermansö reningsverk 25-26.8 på grund av störtregnen - undvik ännu att ...

24.8.2021 10:19
Vattenverket har hittat ett läckage på Skyttegatan. Reparationsarbetet påbörjas. Vattenledningen på Skyttegatan mellan Vårbergavägen-Sannäsgatan ...

24.8.2021 8:48
En bräddning inträffade på lördag vid Borgå vattens pumpstation vid Strandgatan kl 18-18.20, ca 87 m3 och vid Skepparegatan kl 17.50-18.20 ca 85 ...

19.8.2021 9:04
En bräddning inträffade natten 17.8 kl 01.00-01.30 och kl 02.00-03.00 vid Borgå vattens avloppspumpstation vid Strandgatan. Bräddningen berodde ...

4.8.2021 20:11
En tomtledningsläcka har upptäckst på Sandgropsgränd. Vatten är stängt på gränden men torde kunna öppnas snart.

24.7.2021 8:27
En vattenledning har sprungit läck vid Lundgatan 22. Reparationsarbetena är påbörjade och beräknas dröja till 16.00. Vattnet stängs på området ...

20.7.2021 8:47
Vattenverket har hittat ett läckage på Hållsvedsvägen vid Estbacka daghem. Reparationsarbetet påbörjas snart. Vi strävar till att utföra ...

6.7.2021 12:26
Vattenförbrukningen i Borgå har varit rekordstor under denna sommar. Normalt pumpas det i medeltal cirka 10 800m3 vatten per dag till nätet. ...