• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
4.7.2019 14:33
Missbruket av ekopunkterna för nyttoavfall och blandavfallspunkterna i glesbygden är ett ständigt problem som förvärras på sommaren. Avfall ...

25.6.2019 13:50
Rosk’n Rolls insamlingsbåt Otto startar sin sommarturné från Sibbo måndagen 1.7. Turnén avslutas i Lovisa skärgård den 18. juli.

13.6.2019 15:04
Alla Rosk’n Rolls avfallsstationer samt kundtjänsten håller stängt under midsommarveckoslutet 21.6– 23.6.

10.6.2019 9:05
Den internationella Acceleratorn för hållbara levnadsvanor fortsätter i Borgå även i år. Staden söker just nu efter hushåll och företag till ...

6.6.2019 13:09
Borgå är tillsammans med Åbo och Vanda med som pilotstad i Håll Skärgården Ren rf:s kampanj som har som mål att minska mängden plastskräp och ...

5.6.2019 15:52
Beredningen av Borgå stads närings- och konkurrenskraftsprogram är inne på slutrakan. Stadsutvecklingsnämnden behandlar programmet på sitt möte ...

5.6.2019 9:13

En färsk befolkningsprognos visar att Borgå växer med ca 7000 invånare fram till år 2040. Under de kommande åren löser vi genom planläggning ...

29.5.2019 9:34
Försöket med Byaskjussen, som kvällstid fungerat som kollektivtrafik i de norra stadsdelarna, avslutas den 31 maj då de sista turerna för den här ...

17.5.2019 9:46
Borgå stad börjar ge adresser till byggnader som är belägna på öar. Enligt anvisningar och rekommendationer från Kommunförbundet ska kommuner ge ...

8.5.2019 9:51
I Gammelbacka allaktivitetshus startar invånarkvällar som hålls en gång i månaden på torsdagar.