• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
8.10.2019 8:35
Resultaten från trygghetsvandringen och trygghetsenkäten som ordnades i Vårberga i Borgå och åtgärder diskuterades tillsammans med invånarna, ...

7.10.2019 8:25
Den 17.10 firas FN:s internationella dag för utrotning av fattigdom. I Borgå uppmärksammas dagen med de bostadslösas natt 2019 vid lilla kyrkan ...

2.10.2019 13:25
Av Strafica Oy:s trafikutredning i Borgå- och Helsingforsregionen framgår att en snabb Östbana avsevärt skulle förbättra ...

25.9.2019 8:27
Borgå stad är redan det andra året i rad med i det internationella projektet ”Accelerator för hållbara levnadsvanor”. I projektet provar ...

25.9.2019 8:14
Borgå stad bad i september 2019 invånarna berätta om sina observationer om trygghet och otrygghet i Vårberga. Dessa uppgifter samlades in under ...

20.9.2019 15:33
Nylands avfallsnämnd godkände i maj 2019 nya avfallshanteringsföreskrifter, enligt vilka fastigheterna ska sortera och samla in ...

5.9.2019 13:20
Rosk'n Rolls avfallsstationer tar från och med nu avgiftsfritt emot skadliga främmande växtarter från hemhushållen.

30.8.2019 15:34
Byaskjussen som betjänar glesbygden startar med många nyheter på måndag 2.9.

30.8.2019 8:42
Borgå stads boende- och företagsparkeringstillstånd kan nu, oberoende av tid och plats, köpas från en nätbutik. I och med förändringen upphör ...

20.8.2019 15:24
Miljöhälsovården i Borgå har under sommaren 2019 blivit kontaktad flera gånger på grund av råttobservationer på olika håll i Borgå.