• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
15.9.2021 9:56
ENTER ry:s frivilliga ger igen personlig digihandledning för senioirer. Till handledningen tar man med sin egen smarttelefon, tablett eller ...

8.9.2021 8:47
Alla tjänster i Äppelbackens servicecenter öppnas måndagen den 13 september. I servicecentret för äldre är det möjligt att utöva hobbyer, ...

13.8.2021 11:45
Lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården har reviderats och lagändringarna trädde i kraft i juli. Ändringarna i klientavgiftslagen ...

5.8.2021 9:40
Äppelbackens servicecenter i Borgå planeras bli ett allt trivsammare, mer fungerande och minnesvänligare boende. Äppelbacken blir ett vardagsrum ...

20.5.2021 8:55
Affärsverket Borgå lokalservice firar jubileumsåret Borgå 675 genom att servera en skärgårdslunch i skolor, daghem, samt inom äldreomsorgen på ...

14.5.2021 14:09
På måndag 17. maj börjar Borgå stads idrottstjänsternas parkjumpor och grupppromenader för seniorer.

7.5.2021 8:56
Stadsfullmäktige ordförande Mikaela Nylander och ungdomsfullmäktige medlem Mila Fagerlund lägger ner kransarna till minne av de stupade på ...

26.4.2021 11:35
 På grund av coronapandemin kan den Nationella veterandagen inte firas med en huvudfest på traditionellt vis.

18.3.2021 8:34
I Borgå kan nu alla som i år fyller 70 år eller är äldre än det söka sig till coronavaccination.

11.3.2021 8:31
Är du intresserad av frivilligarbete med äldre?