• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
26.10.2020 11:46
I Borgå börjar vaccinationen mot säsonginfluensa i november. På grund av coronaläget får man vaccinationen bara med tidsbeställning.

26.10.2020 10:59
Också Borgåbors patientuppgifter kan ha hamnat i fel händer i anslutning till dataintrånget som psykoterapicentret Vastaamo utsattes för. ...

23.10.2020 15:36
Ett fall av coronavirussmitta har konstaterats i Kvarnbackens skola. Den smittade är i hemvård och har försatts i isolering.

23.10.2020 11:32
I vårdhemmet Attendo Fredikanhovi i Borgå har inte konstaterats nya coronavirussmittor.

20.10.2020 16:05
I vårdhemmet Attendo Fredrikanhovi i Borgå har det upptäckts en coronavirussmitta. Smittan har upptäckts hos en ...

16.10.2020 13:25
Hälsovårdscentralens tidsbokningsnumret är överbelastat. Återuppringningssystemet är i bruk men med mycket stor fördröjning. ...

15.10.2020 17:16
Coronavirussmittorna har ökat snabbt också i Borgå och under de senaste dagarna har flera massexponeringar skett.


15.10.2020 15:33
Tillägg till meddelandet 15.10.2020: I Borgå har det upptäckts fyra coronavirussmittor, en del av elever och personal i Lyceiparkens skola och ...

15.10.2020 12:27
I Borgå har det upptäckts fyra nya coronavirussmittor torsdagen den 15 oktober. De smittade är i hemvård och de har försatts i isolering.

13.10.2020 16:52
En person som hör till en idrottsförening i Borgå har konstaterats vara coronasmittad. Den smittade personen har försatts i isolering hemma.