• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
24.2.2020 16:07
Det besöksförbud som rådde vid Näse rehabiliteringscenters avdelning 1 på grund av norovirus har ...

19.2.2020 15:11
På avdelning 1 i hälsocentralsjukhuset har förekommit symptom på magsjuka som orsakats av norovirus.  Vi ber er ...

19.2.2020 8:58
Psykologerna och talterapeuterna inom specialservice för barn flyttar tillfälligt från Näse hälsovårdscentral till centrum, adressen ...

12.2.2020 10:34
Den besöksbegränsning som gällde för Näse rehabiliteringscenters avdelning 3 på grund av norovirus upphör att ...

10.2.2020 9:44
En ny servicemodell tas i bruk i hälsovårdscentralen i mars. Servicen ordnas enligt en modell med många mottagningsrum, där personalen förflyttar ...

5.2.2020 15:00
På grund av personalens sjukfrånvaro måste vi undantagsvis stänga den brådskande mottagningen idag onsdagen den 5 ...

5.2.2020 10:31
På akut- och mottagningsavdelning 3 i hälsocentralsjukhuset har förekommit symptom på magsjuka som orsakats av ...

4.2.2020 8:44
Ergoterapeuterna inom medicinsk rehabilitering av barn flyttar tillfälligt från Näse hälsovårdscentral till Äppelbackens servicecenter.

29.1.2020 14:43
Förbindelseproblemen mellan kund- och patientdatasystemet LifeCare som har tagits i bruk i social- och hälsovårdstjänsterna och SMS-servicen har ...

29.1.2020 13:31
Miljöhälsovården testar en elektronisk tjänst för hantering av kontakter som gäller misstänkt sanitär olägenhet i bostaden.