• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
21.9.2021 10:35
Det är rusning i hälsostationens återuppringningstjänst för tidsbeställning från och med måndagen den 21 september.

17.9.2021 14:39
Enligt enkäten Hälsa i skolan, som publicerades fredag 17.9, är en stor del av de unga i Borgå fortfarande nöjda med sitt liv, även om antalet ...

23.8.2021 13:31
Livskvaliteten för Borgåbor i behov av boendeservice har kunnat förbättras tack vare samarbetet.

21.8.2021 13:48
Tre coronavirussmittor har konstaterats i Peipon Koulu. De smittade är i hemvård och har försatts i isolering. I Peipon koulu har ungefär 50 ...

13.8.2021 16:00
Coronaläget har försämrats ytterligare i Borgå under den pågående veckan. Incidenstalet har stigit redan till 200 och massexponeringar har skett ...

13.8.2021 11:45
Lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården har reviderats och lagändringarna trädde i kraft i juli. Ändringarna i klientavgiftslagen ...

9.8.2021 14:55
Coronavaccinationerna av friska 12–15-åringar börjar i Borgå torsdagen den 12 augusti.

8.8.2021 18:36
Coronavirusexponering har möjligtvis ägt rum i Borgå simhall 4–6.8.2021. Personer som har vistats i simhallen under ovannämnda tidpunkter ...

16.7.2021 10:50
Den långvariga uppvärmningen sätter press på äldre människor, och hemvårdsarbetarna har det också tungt. Anhöriga kan hjälpa till att de äldre ...

1.7.2021 11:56
Det är rusning i hälsostationens återuppringningstjänst för tidsbeställning från och med onsdagen den 30 juni på grund av akut personalbrist. Vi ...