• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
11.10.2019 13:51
Vaccinationerna mot säsongsinfluensan inleds i november. Vaccinet är gratis för de borgåbor vars egen eller närståendes hälsa hotas av ...

1.10.2019 11:30
Under oktober och november i år kommer Näse hälsostation att undersöka tillförlitligheten av Omaolo-symtombedömningar. Hälsostationens klienter ...

2.9.2019 8:31
Den enkät om kundnöjdhet som gjorts vid hälsostationerna i Borgå stad visar att klienterna uppskattar personalens insats. Mest nöjda var ...

15.8.2019 15:54
Borgå stad söker lösningar för att ersätta de hälsovårdstjänster som staden hittills har köpt av ...

14.8.2019 8:00
Vid Näse tandklinik i Borgå har konstaterats en smittsam lungtuberkulos. Man har utfört smittspårning och fått ...

25.6.2019 8:39
Borgå stads social- och hälsovårdstjänster har under våren tagit den elektroniska faktureringen i bruk i hälsocentraltjänsterna, munhälsovården, ...

3.6.2019 9:10
Invånare i Borgå kan nu bedöma sitt läkarbehov i den elektroniska tjänsten Omaolo. Omaolo är social- och hälsovårdens nya e-tjänst där vem som ...

24.5.2019 12:39
Enkäten gäller tidsbeställningsmottagningen och den brådskande mottagningen i Näse samt Biskopsgatans ...

23.5.2019 8:29
Borgå stads terapitjänster genomför enkäter om kundnöjdhet för fysioterapins och hemrehabiliteringens klienter. ...

22.5.2019 10:45
Det har inte uppkommit flera nya fall av norovirus på Äppelbackens servicehus. På servicecentret har det gjorts grundlig ...