• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
3.7.2020 11:31
Uppdaterad 6.7 Återuppringningssystemet fungerar normalt igen. Hälsocentralens återuppringningssystemet är för ...

2.7.2020 8:47
De östnyländska kommunerna Borgå, Sibbo, Lovisa, Lappträsk, Askola, Pukkila och Mörskom har fått finansiering ...

29.6.2020 14:51
Miljöhälsovården i Borgå informerar 29.6.2020 Halterna av fekala bakterier i vattenprovet taget vid Molnträsk badstrand i Sibbo 29.6.2020 låg ...

26.6.2020 13:51
Det lönar sig att duscha och torka sig med grov handduk.

25.6.2020 8:30
Stadens luftvägsinfektionsmottagning och provtagning för coronavirus är från den 29 juni öppen på vardagar ...

4.6.2020 10:29
Eftersom coronasituationen lugnat ner sig, kan staden minska sina coronarådgivnings- och mottagningstjänster en aning. Samtidigt kan staden i ...

2.6.2020 9:09
Mitt Hälsoteam mottagningarna har delvis redan flyttat till Näse hälsovårdscentral och de resterande flyttar under juni månad. Sårvården och ...

29.5.2020 8:47
Borgå stads social- och hälsovårdstjänster börjar öppnas den 1 juni. Bland annat kan mödrarådgivningen och familjerådgivningen nu börja ta emot ...

16.4.2020 8:27
Social- och hälsovårdssektorn i Borgå ökar provtagningskapaciteten genom att starta mobila provtagningsteam. Med hjälp av mobila enheter som rör ...

3.4.2020 13:48
Luftvägsinfektionsmottagningen vid Näse hälsostation i Borgå är från och med 4.4 öppen också under veckosluten.