• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
25.6.2019 8:39
Borgå stads social- och hälsovårdstjänster har under våren tagit den elektroniska faktureringen i bruk i hälsocentraltjänsterna, munhälsovården, ...

3.6.2019 9:10
Invånare i Borgå kan nu bedöma sitt läkarbehov i den elektroniska tjänsten Omaolo. Omaolo är social- och hälsovårdens nya e-tjänst där vem som ...

24.5.2019 12:39
Enkäten gäller tidsbeställningsmottagningen och den brådskande mottagningen i Näse samt Biskopsgatans ...

23.5.2019 8:29
Borgå stads terapitjänster genomför enkäter om kundnöjdhet för fysioterapins och hemrehabiliteringens klienter. ...

22.5.2019 10:45
Det har inte uppkommit flera nya fall av norovirus på Äppelbackens servicehus. På servicecentret har det gjorts grundlig ...

7.5.2019 11:22
På Äppelbackens servicehus har förekommit symptom på magsjuka som orsakats av norovirus. Vi ber er tillsvidare att undvika ...

7.5.2019 10:54
Borgå stads hälsostationstjänster genomför en enkät om kundtillfredsställelse 6–24.5.2019. Svar önskas från dem som har använt våra ...

6.5.2019 9:05
Hälsovårdscentralen i Borgå och apoteken anordnar en temadag om astma på torsdagen 9 maj kl. 11–16 i köpcentret Lundi. Under temadagens evenemang ...

24.4.2019 8:32
Hälsoskogsverksamhet Hälsoskogsverksamhet presenterades för social- och hälsovårdsnämnden. Läs mera om Hälsoskogen i Borgå: ...

23.4.2019 10:48
Tandvården i Borgå har under vecka 16 skickat ut fakturor med en felaktig förfallodag som är bara tre dagar efter fakturans ...