• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
28.4.2020 12:29
Under den utsatta tiden kom det 226 ansökningar om Borgå stads bidrag för tredje sektorn och bland sökandena finns det också nya verksamheter. ...

28.4.2020 10:06
På grund av coronaläget kan man i år inte samlas på traditionellt sätt på Borgå ås strand, i parker, centrum eller någon annanstans för att fira ...

16.4.2020 12:49
Servicekontoret Navigatorn som ger handledning till unga och det uppsökande ungdomsarbetet har fortsatt sin verksamhet på webben redan i en månad.

27.3.2020 13:48
Vi har en dryg vecka distansstudier bakom oss och det nya sättet att gå i skola börjar ta form och bli bekant för lärare, elever och föräldrar.

20.3.2020 16:20
De unga påminns om att statsrådets beslut om att förbjuda sammankomster med över 10 personer gäller alla, också de unga. Föräldrarna uppmanas ...

20.3.2020 14:15
Borgå stads ungdomstjänster och Navigatorn som ger rådgivning och handledning till unga har jour på webben då ungdomslokalerna och ...

5.3.2020 13:19
Ansökningstiden till sommararbetsplatser för skolelever och studerande gick ut 4 mars 2020. I år kom det 514 ansökningar. Sju av sökande ...

28.2.2020 11:37
Uppdaterad 19.3.2020
Borgå stad beviljar bidrag till föreningar, organisationer, samfund och privatpersoner för olika ändamål. ...

21.2.2020 9:44
Bytesdagen för kläder och idrottsutrustning ordnas igen i Vårberga den 14 mars på invånarnas begäran. Bytesdagen ordnas kl. 11–14 i Kantelehuset ...

18.2.2020 11:24
I Navigatorn i Borgå startar i mars en grupp för unga i åldern 17–29 år som besväras av nervositet i vardagen.