• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
15.11.2017 8:45
Öppnandet av det nya bildningscentret i Vårberga firas nästa vecka den 20–24 november med öppet hus. Bildningscentrets permanenta aktörer ...

9.11.2017 8:34
En fynddag ordnas i Vårberga ungdomslokal Nuokkas gamla lokal den 17 och 18 oktober kl. 14–16. Alla intresserade får komma hit och göra fynd. ...

8.11.2017 11:28
I Navigatorn i Borgå arrangeras det tisdagen den 14 november kl. 17–18.30 en informationskväll om möjligheter till arbete i utlandet. Kvällen ...

7.11.2017 8:50
Våren 2017 tog man i Borgå i bruk applikation Work Pilots för ströjobb. Applikationen innebär ett lätt sätt att erbjuda ströjobb till unga och få ...

31.10.2017 8:33
Webbtjänsten Koppari som innehåller information om tjänster för unga får en ny utformning i början av november. Man har finslipat beskrivningarna ...

18.10.2017 8:18
Navigatorn i Borgå arrangerar i samarbete med arbets- och näringsbyrån och utvecklingsbolaget Posintra ett rekryteringsevenemang för ...

3.10.2017 8:29
I början av oktober 6–11.10 arrangeras det i WSOY-huset och ungdomslokalen Zentra ett jämlikhetsevenemang för alla elever i åk 8 i Borgå. ...

2.10.2017 8:43
Skolornas höstlovsvecka firas i Borgå den 16–20 oktober. För skolelever, unga och familjer erbjuds det mångsidigt program. Årets nyheter är ...

29.9.2017 11:18
Det nya bildningscentret i Vårberga blir färdigt och överlåts till användarna i slutet av oktober. Verksamheten i byggnaden inleds efter ...

28.9.2017 10:31
Vårberga bildningscenter blir snart färdigt och öppnar för besökare i slutet av oktober, genast efter skolornas höstlovsvecka. Höstlovet används ...