• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
30.6.2021 8:56
I Borgå börjar man enligt THL:s rekommendationer vaccinera också de personer i åldern 12–15 år som hör till riskgrupper.

18.6.2021 8:29
Informations- och rådgivningskontor Navigatorn i Borgå för unga vuxna håller öppet utan tidsbeställning nästan hela sommaren utom veckorna 28 och ...

15.6.2021 13:34
Borgå stads ungdomstjänsters sommarstreams bjuder på intressant program för ungdomar under tre veckors tid och hämtar sommaren virtuellt var ...

2.6.2021 9:29
Borgå stads ungdomsarbetare har jour och patrullerar på ungdomarnas favoritplatser på lördagskvällen kl. 18-02 då skolorna slutar. 

28.5.2021 11:12
Elever i årskurs nio i Borgå röstade i kommunalvalets skuggval den 26-27.5.2021.

28.5.2021 9:15
Bildningsnämnden har godkänt bidrag till kultur-, idrotts- och ungdomsföreningar samt mottagarna av konstnärsstipendiet och ...

21.5.2021 8:34
Läroplikten utvidgas till 18 år i och med läropliktslagen som träder i kraft 1.8.2021.

17.5.2021 9:05
Ungdomslokalerna har varit stängda för öppen verksamhet på grund av coronapandemin och det har inte funnits platser där unga har fått spendera ...

5.5.2021 14:30
Borgå stads idrotts-, ungdoms- och kulturtjänster erbjuder igen mångsidiga aktiviteter under sommarlovet.

23.4.2021 12:59
Staden beviljar coronaunderstöd till idrottsföreningar, kulturaktörer och anordnare av grundläggande konstundervisning.