• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
5.5.2021 14:30
Borgå stads idrotts-, ungdoms- och kulturtjänster erbjuder igen mångsidiga aktiviteter under sommarlovet.

23.4.2021 12:59
Staden beviljar coronaunderstöd till idrottsföreningar, kulturaktörer och anordnare av grundläggande konstundervisning.

22.4.2021 9:38
Också i år har ungdomsarbetarna jour och patrullerar på platser som är populära bland unga på valborgsmässoaftonen klockan 18–02.

20.4.2021 15:40
Årskurserna 7–9 och gymnasierna i Borgå återgår helt till närundervisning måndagen den 26 april, enligt läsordningen.

19.4.2021 9:47
I Borgå Navigatorn erbjuds förändringscoaching åt unga i form av ACT-coaching.

12.4.2021 9:04
Borgå stad söker unga musiker till ett sommarkulturprojekt.

29.3.2021 13:19
− Coronatiden har varit särskilt tung för många unga. Vi har märkt detta också i Navigatorn i Borgå, där vi har stött de ungas psykiska och ...

25.3.2021 9:11
I Borgå betjänar ungdomarnas rådgivnings- och handledningsställe Navigatorn också på nätet i form av Kopparichatt.

11.3.2021 15:04
Enligt läropliktslagen som träder i kraft 1.8.2021 upphör läroplikten för en ung person först när hen fyller 18 år eller innan dess avlägger en ...

11.3.2021 11:11
Borgå stad har beslutat att öka antalet sommarjobb för skolelever och studeranden från 103 till 153 platser.