• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
20.10.2021 12:45
Hyresavtalet för de bandlokaler som ungdomstjänsterna har vid Borgbackens vattentäkt upphör i slutet av året. Borgå vatten påbörjar ...

14.10.2021 11:32
Specialtjänsterna inom Borgå stads ungdomstjänster erbjuder stöd till unga under 30 år. Till specialtjänsterna hör målinriktat ungdomsarbete, ...

12.10.2021 12:44
Dörrarna till Borgå stads ungdomslokaler är åter öppna och verksamheten har efter ett och ett halvt år nästan blivit normal igen, inom ramen för ...

8.10.2021 11:14
I början av oktober, 11–14.10, arrangeras det i WSOY-huset och ungdomslokalen Zentra ett jämlikhetsevenemang för alla elever i årskurs åtta i Borgå.

7.10.2021 8:00
Den nationella veckan för ungdomsarbete firas den 11–17 oktober. Under veckan lyfter man på nationell nivå fram det värdefulla arbetet för unga ...

4.10.2021 9:20
Äppelbackens unga invånare Aino och Oscar har varit omtyckta grannar under de senaste åren. Nu söker staden en ny ung invånare som kan ge ...

15.9.2021 8:15
På höstlovet den 18–22 oktober är det trevligt att semestra och vila upp sig men också att träffa kompisar inom fritidssysselsättning eller att ...

12.8.2021 14:17
Alla vaccinationstider avsedda för 12–15 åringar har bokats.

4.8.2021 10:40
Borgå stads ungdomsarbetare dejourerar på ungdomarnas favoritplatser på lördagskvällen kl. 18-02.

30.6.2021 8:56
I Borgå börjar man enligt THL:s rekommendationer vaccinera också de personer i åldern 12–15 år som hör till riskgrupper.