• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
18.2.2021 8:26
Borgå stad ordnade i oktober-november 2020 ett anbudsförfarande, genom vilket staden bjöd ut ett arrendeområde för byggande av padelplaner ...

16.2.2021 10:01
Den första versionen av koncept- och fastighetsutvecklingsplanen för Kokon idrottscentrum är färdig.

5.2.2021 13:02
Även i år har man planerat sportlovsprogram för skolelever under tiden 22–28 februari. Största delen av programmet förverkligas virtuellt. ...

8.1.2021 8:33
De senaste dagarnas minusgrader samt lätta snöfall har gjort det möjligt att börja göra is även på naturisplanerna runtom i staden.

30.12.2020 10:43
Borgå idrottstjänster ordnar ledda idrotts- och motionsgrupper för stadsbor i alla åldrar och kondition. Anmälningen till vårens nya grupper, ...

28.12.2020 13:16
I Borgå simhall arrangeras simskolor på olika nivåer för barn på våren 2021. Anmälan till simskolorna öppnar kl. 12.00 på adressen ...

10.12.2020 18:30
Borgå stads bildningsnämnd har fattat beslut om vem som ska få årets kultur- och idrottspris. Kulturpriset beviljas i år Ylva Holländer (f. 1955) ...

7.12.2020 14:26
Konditionstrapporna i Kokon stängs för vintersäsongen, då slalomcentret startar sin verksamhet.

28.10.2020 13:14
Borgå stad betonar samarbetets betydelse i att bekämpa corona. Staden förutsätter i fortsättningen att alla som fyllt 15 år använder ansiktsmask ...

16.10.2020 15:31
Arbetet för iståndsättning av parkeringsområdet för Aurorahallen, konstisbanan och Nylandsarenan inleds i nästa vecka (vecka 43). Arbetet medför ...