• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
23.4.2021 12:59
Staden beviljar coronaunderstöd till idrottsföreningar, kulturaktörer och anordnare av grundläggande konstundervisning.

20.4.2021 10:13
På grund av coronasituationen avbröts i månadsskiftet november-december alla ledda idrotts- och motionsgrupper, som idrottstjänsterna ordnade ...

25.3.2021 8:23
Den första versionen av koncept- och fastighetsutvecklingsplanen för Kokon idrottscentrum publicerades den 16 februari.

2.3.2021 14:58
Kokon ishall öppnas igen.

26.2.2021 8:47
Borgå stad har fått statsunderstöd för flera projekt som syftar till att främja en aktiv livsstil. Regionförvaltningsverket i Södra Finland har ...

25.2.2021 17:20
I samband med en rutinkontroll märkte man på tisdagskvällen i ishallen i Kokon en eventuell insjunkning i en balk. Insjunkningen är ...

18.2.2021 8:26
Borgå stad ordnade i oktober-november 2020 ett anbudsförfarande, genom vilket staden bjöd ut ett arrendeområde för byggande av padelplaner ...

16.2.2021 10:01
Den första versionen av koncept- och fastighetsutvecklingsplanen för Kokon idrottscentrum är färdig.

5.2.2021 13:02
Även i år har man planerat sportlovsprogram för skolelever under tiden 22–28 februari. Största delen av programmet förverkligas virtuellt. ...

8.1.2021 8:33
De senaste dagarnas minusgrader samt lätta snöfall har gjort det möjligt att börja göra is även på naturisplanerna runtom i staden.