• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
21.6.2018 11:28
Under 2018 har livsmedelssäkerhetsverket Evira undersökt nivåerna av antikroppar mot rabies hos importerade ryska hundar. Hundens kropp bildar ...

20.6.2018 11:10
Jordens resurser blir allt knappare och klimatförändringen framskrider. Hur påverkar detta vardagslivet i Finland och hurdana tjänster och ...

20.6.2018 10:56
Båtfarare och andra som rör sig på vattnet har fått nya anordningar vid Borgå å.

19.6.2018 14:49
Köp av bostad är ett av de största köpen i livet. Är du inte själv en byggnadsexpert, begär stöd av en sådan för bedömning av bostaden.

19.6.2018 10:37
Sektionen gav utlåtanden om AT-Tuote Oy:s program för miljökonsekvensbedömning för byggande av aerosolfabrik i ...

19.6.2018 10:24
Sommaren och speciellt midsommaren orsakar en skarp ökning av avfallsmängderna i östra och västra Nyland, då ett stort antal sommargäster vistas ...

19.6.2018 10:14
Borgå stad har under vintern och våren låtit utföra mätningar av radonhalten i inomhusluften i stadens byggnader. Vid ...

18.6.2018 19:03
Kvarnbackens skola Stadsstyrelsen beslutade enhälligt godkänna kostnadsberäkningen i anbudsskedet för renoveringsarbeten i Kvarnbackens skola ...

18.6.2018 10:49
Återuppringningssystemet i hälsostationernas tidsbeställningstelefon fungerar för närvarande inte normalt på ...

18.6.2018 10:09
Byggandet av finskspråkiga Tolkkisten koulu är igång och byggandet av svenskspråkiga Tolkis nya skola inleds snart. Dessutom renoveras under ...