• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
22.4.2021 15:44
Borgånejdens musikinstituts elever i grundundervisningens (som kommit in via inträdesprov) som är födda 2007 eller tidigare återgår till ...

22.4.2021 15:10
Vattenledningen på Biskopsgatan mellan Alexandersgatan och Gymnasiegatan måste möjligen stängas.

22.4.2021 14:58
I Borgå ges coronavaccinationer till friska personer födda åren 1967–1971, dvs. 50–54-åriga, från och med onsdagen den 28 april.


22.4.2021 13:05
Borgå stad har påbörjat terrängarbetena inför årets flygfotografering. Med mätningarna förbättras och uppdateras baskartan för ...

22.4.2021 9:38
Också i år har ungdomsarbetarna jour och patrullerar på platser som är populära bland unga på valborgsmässoaftonen klockan 18–02.

21.4.2021 14:38
Ärendet ÖSTRA NYLANDS REGIONALA TILLGÄNGLIGHETS- OCH FRAMKOMLIGHETSPROGRAM FÖR ÅR 2021-2025 UTLÅTANDE OM UTKASTET TILL STADSSTYRELSEN


21.4.2021 12:02
Borgå stad och Neste informerar aktivt om masstestningar som görs på Nestes Borgåraffinaderi under dess stora driftstopp och om eventuella ...

21.4.2021 11:58
Miljöhälsosektionen beslöt med stöd av 59 § i livsmedelslagen ge föreläggande om att bortskaffa de livsmedelspartier som Agrica Ab Borgå Potatis ...

20.4.2021 15:40
Årskurserna 7–9 och gymnasierna i Borgå återgår helt till närundervisning måndagen den 26 april, enligt läsordningen.

20.4.2021 15:11
Vattenverket utför ledningsarbeten på Frontmannavägen 21.4 kl. 8-16. Vattenledningen stängs under ledningsarbetet. Invånarna ombeds att ta vatten ...