• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
22.1.2021 12:50
I februari startar en tvåspråkig klimatbokcirkel i Borgå. Första träffen äger rum onsdagen den 10 februari kl. 17 i restaurang Paahtimo men det ...

22.1.2021 8:41
Genomförandet av de planerade tillsynsbesöken år 2020 Social- och hälsovårdsnämnden beslutade enhälligt återremittera ärendet för ny beredning. ...

21.1.2021 21:07
Beviljande av kultur- och fritidstjänsternas bidrag inkl. coronabidrag år 2021 Bildningsnämnden beslöt godkänna föreslagna kriterier för ...

21.1.2021 12:13
I Borgå har inletts ett nätverksprojekt med 24 kommuner vilket ingår i nätverket En läsande kommun, som finansieras av Utbildningsstyrelsen och ...

21.1.2021 10:15

– Finanspolitiska ministerutskottets beslut om Östbanan är en utmärkt nyhet för Borgå och östra Finland. Att banan faktiskt blir verklighet ...

20.1.2021 15:24
Planeringen av Saxby vattenverks utvidgning har påbörjats under slutet av år 2020, som planerare fungerar FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. ...

20.1.2021 15:04
Tidsbeställningen till coronavaccineringar för personer över 80 år har börjat livligt. Tidsbeställningsnumret har fått över 500 samtal. I ...

20.1.2021 11:32
Ljusfestivalen Borgå ljus ordnas nu för andra gången. Byggnader och områden i Borgå centrum lyses upp under ljusfestivalen 12–14 februari på ...

20.1.2021 10:13
Första resultaten av projektet Hållbart till jobbet, med vilket styrs arbets- och tjänsteresor, har fåtts. Projektet inleddes i höstas. I oktober ...

20.1.2021 9:54
Utlåtande om utkastet till trafiksystemplanen för Östra Nyland Stadsutvecklingsnämnden ansåg enligt föredragandens förslag att utkastet ska ...