• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
16.7.2019 12:16
Från och med augusti kommer närvårdarstuderande från Yrkesinstitutet Prakticums Borgåenhet att delta i vården av hemvårdens klienter. Målet är ...

15.7.2019 13:13
Runeberg Junior-barnlitteraturprisets förvalsjury är vald och juryn har börjat sitt arbete. Juryn består av skådespelaren och regissören Mika ...

12.7.2019 13:08
Duo Emilia Lajunen & Suvi Oskala, en ensamble med två femsträngade fioler, uppträder på Poesigården utanför Borgå huvudbibliotek tisdagen den 23 ...

12.7.2019 11:49
Norike vattentag är ur bruk under veckoslutet på grund av servicearbeten. Vattnet leds under arbetet från Sannäs vattentag. ...

11.7.2019 10:23
Unga i Borgå gav sin egen Navigator exceptionellt bra respons i maj 2019, då respons samlades i hela landet.

11.7.2019 8:09
Cykelfickor prövas och introduceras till borgåborna under sommaren. Målandet av cykelfickorna inleds i juli, vecka 29.

10.7.2019 13:05
Staden börjar sommaren 2019 planera upprustningen av lekparken i ändan av Manegevägen i Lövkulla. Avsikten är att renovera passagen och skaffa ...

9.7.2019 9:38
NMT-centralen i Egentliga Finland öppnar en elektronisk enkät i juni-juli för att kartlägg trafikbehoven för dem som använder ...

5.7.2019 14:43
På Ågatan lugnas trottoarerna för fotgängare och cyklisterna anvisas till körbanan. De nya trafikmärkena sätts upp i juli.

4.7.2019 14:33
Missbruket av ekopunkterna för nyttoavfall och blandavfallspunkterna i glesbygden är ett ständigt problem som förvärras på sommaren. Avfall ...