• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
31.3.2020 18:31
En person som deltagit i en närundervisningsgrupp i Strömborgska skolan har konstaterats ha coronasmitta. Den smittade personen har fått ...

31.3.2020 16:03
Idag har man reparerat en läcka nära Strömsbersvägens och Saxbyvägens korsning. Under reparationsarbetet måste ...

31.3.2020 15:33

Inom de närmaste veckorna kommer alla Borgåbor som har fyllt 80 att kontaktas per telefon. Syftet är att kartlägga personernas eventuella ...

31.3.2020 13:23
Ansökan om utställningstid i Borgå Konsthall och i Galleri Gamla Kaplansgården för året 2021 har flyttats till 1-31.8.2020.

31.3.2020 11:40
Hos en familjemedlem till en person som deltagit i närundervisningen i Strömborgska skolan har konstaterats coronasmitta. De personer som utsatts ...

31.3.2020 11:29
Coronaviruset förorsakar många svårigheter för företag, och staden har blivit kontaktad av många företag som hyr lokaler eller arrenderar mark av ...

30.3.2020 19:36
Bokslutet för år 2019 Stadsstyrelsen beslutade enhällig godkänna bokslutet 2019 för sin del och förbinda sig att underteckna bokslutet. ...

30.3.2020 15:40
Öppettiderna för mottagningen för patienter med luftvägsinfektion förlängs. Från och med 31.3 är mottagningen öppen klockan 8–18.

30.3.2020 13:01
På grund av coronaepidemin övergår Rosk’n Rolls avfallsstationer inte till sommaröppettider 1.4. Besöken på avfallsstationerna borde i denna ...

27.3.2020 15:41
Stadens friluftsleder är i gott skick för friluftsliv efter en nästan snöfri vinter. Längs många friluftsleder finns också platser där man kan ...