• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
24.5.2019 12:39
Enkäten gäller tidsbeställningsmottagningen och den brådskande mottagningen i Näse samt Biskopsgatans ...

24.5.2019 10:52
Läsåret tar snart slut och nästa läsår planeras som bäst. I planeringsarbetet har också ingått att uppdatera principerna för skolskjuts till ...

24.5.2019 9:06
Under den sista veckan i maj är simhallen delvis stängd på tisdag 28.5 och helt stängd på Kristi himmelsfärdsdag 30.5.

23.5.2019 9:00
Staden håller på att bygga om förstasidan på sin webbplats.

23.5.2019 8:29
Borgå stads terapitjänster genomför enkäter om kundnöjdhet för fysioterapins och hemrehabiliteringens klienter. ...

23.5.2019 8:21
Borgå stads ungdomstjänster ordnar en utomhuskonsert framför Borgbackens bandlokaler den 25 maj 2018 kl. 15–21.30.

22.5.2019 19:02
Anhållan om befrielse från förtroendeuppdrag Stadsfullmäktige beslutade enhälligt bevilja Jere Riikonen avsked ...

22.5.2019 11:10
Borgå stads ekonomi ser ut att försvagas med cirka 3 miljoner euro nästa år, visar utkastet till budgetramen som just blivit färdig. ...

22.5.2019 10:45
Det har inte uppkommit flera nya fall av norovirus på Äppelbackens servicehus. På servicecentret har det gjorts grundlig ...

22.5.2019 9:30
Under sommaren arrangerar Borgå stads ungdomstjänster och idrottstjänster många utflykter och läger för familjer och skolelever i olika åldrar.