• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
15.10.2021 13:52
Borgå stads ledningsgrupp beslutade fredagen den 15 oktober att den allmänna rekommendationen om munskydd i grundskolor och läroanstalter slopas ...

15.10.2021 11:05
Riktlinjer för den intensifierade undervisningen i musik inom Borgås finskspråkiga utbildningstjänster i framtiden

Intensifierad ...

15.10.2021 9:46
Tryckavloppet utvidgas vid Norike-Ebbo området med en rejäl kilometer. Nätet byggs vidare från Ebbo-Ylikevägens korsning längs Ylikevägen mot ...

14.10.2021 11:32
Specialtjänsterna inom Borgå stads ungdomstjänster erbjuder stöd till unga under 30 år. Till specialtjänsterna hör målinriktat ungdomsarbete, ...

13.10.2021 13:48
Borgå vatten sanerar Ågatans avlopp genom schaktfria metoder så kallad rörinfodring. Rörinfodringen görs på sträckan mellan Mannerheimgatan och ...

13.10.2021 13:00
Den finskspråkiga utbildningssektionen sammanträder denna veckas torsdag. På mötet behandlas bland annat inledandet av planeringsarbeten för hur ...

13.10.2021 11:11
En handlingsplan för undervisningen av särskilt begåvade elever har tagits i bruk i de svenskspråkiga skolorna i Borgå. Även de finskspråkiga ...

13.10.2021 10:25
Nämnden godkände avtalet om inledande av detaljplaneändringen med Teboil Markägarens mål är att ändra användningsändamålet för tomten till ...

12.10.2021 12:44
Dörrarna till Borgå stads ungdomslokaler är åter öppna och verksamheten har efter ett och ett halvt år nästan blivit normal igen, inom ramen för ...

11.10.2021 19:20
Tillsättande av lokala räddningsnämnden i östra Nyland Stadsstyrelsen beslutade enhälligt föreslå stadsfullmäktige att fullmäktige tillsätter ...