Skip to content
 • Boende & miljö
 • Dagvård & utbildning
 • Företag & näringsliv
 • Förvaltning & delaktighet
 • Hälsa & välbefinnande
 • Turism & fritid
18.10.2017 15:26
Ansökan om bygglov, Grännäsvägen 6, Grännäs Borgå stad/lokalitetsledningen ansöker om bygglov ...

18.10.2017 8:18
Navigatorn i Borgå arrangerar i samarbete med arbets- och näringsbyrån och utvecklingsbolaget Posintra ett rekryteringsevenemang för ...

17.10.2017 15:51
Vecka 43 firas temavecka om finsk folktradition i huvudbiblioteket. Veckans evenemang är en del av Borgå stadsbiblioteks samt Borgnäs och Sibbo ...

17.10.2017 10:11
Borgå stad investerar under tre år över 100 miljoner euro i skolor och daghem. Staden bygger tre nya skolor, fyra daghem och bygger om sex skolor.

17.10.2017 8:56
I investeringsdelen för stadsdirektörens budgetförslag som publiceras tisdagen den 17 oktober reserveras två miljoner euro för att renovera ...

17.10.2017 8:25
Delgeneralplanearbetet för Fagersta, Vålax, Grännäs och Gäddrag framskrider. Den första planeringsverkstaden ordnas på plats i Grännäs skola ...

16.10.2017 18:54
Logistikutredning Stadsstyrelsen beslutade enhälligt anteckna de inkomna utlåtandena för kännedom och beslutade ...

13.10.2017 11:35
Informationen på Hälsocentralens verksamhetsställe på Biskopsgatan är stängd 16.10–20.10.2017. Mottagningen med tidsbeställningen fungerar ...

13.10.2017 9:46
De bostadslösas natt firas i hela landet tisdagen den 17 oktober. I Borgå ordnas ett evenemang som är öppet för ...

13.10.2017 8:16
Budgetrevidering, bildningssektorn Bildningsnämnden beslöt föreslå stadsstyrelsen och vidare stadsfullmäktige att ett ...

 • Boende & miljö
 • Dagvård & utbildning
 • Företag & näringsliv
 • Förvaltning & delaktighet
 • Hälsa & välbefinnande
 • Turism & fritid