• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
23.4.2018 19:40
Tjänsten som verkställande direktör för affärsverket Borgå vatten Stadsstyrelsen beslutade efter omröstning ...

23.4.2018 8:27
Vi inbjuder alla veteraner med makar/följeslagare samt veteran- och krigsänkor i Borgå att fira den nationella veterandagen till ...

20.4.2018 13:37
Invånarna i Borgå har nu möjlighet att berätta om sina egna motionsvanor och till exempel om vad de tycker om stadens idrottstjänster och ...

20.4.2018 8:26
Hälsovårdscentralen i Borgå och apoteken i området anordnar temadagar om astma 2–3.5.2018.

19.4.2018 12:07
Det nya daghemmet Pärlan, päiväkoti Helmi, som byggts i Pepot behöver bara en finslipning innan det är färdigt. Möbleringen är på gång och det ...

19.4.2018 10:00
Ansökningstiden för egnahemstomter börjar den 23 april. Det finns lediga tomter på olika håll i Borgå.

18.4.2018 17:22
Beredning av en ny strategi Stadsstyrelsen hörde tjänsteinnehavarledningens redogörelse om en hållbar hantering av stadens ekonomi och gav ...

16.4.2018 19:30
Tjänsten som verkställande direktör för affärsverket Borgå vatten Stadsstyrelsen intervjuade fem sökande: ...

16.4.2018 13:20
Stadsbilden i empirestadsdelen i Borgå har många olika faktorer som gör den enastående och värdefull. Invånarenkäten syftar till att reda ut hur ...

16.4.2018 9:10
Borgås konkurrenskraft och livskraft är på nationell toppnivå, framgår det av en färsk redogörelse som PD Timo Aro och PK Rasmus Aro har ...