Skip to content
 • Boende & miljö
 • Dagvård & utbildning
 • Företag & näringsliv
 • Förvaltning & delaktighet
 • Hälsa & välbefinnande
 • Turism & fritid
23.8.2017 11:11
Ansökan om ändringstillstånd, Industrivägen 14, Östermalm Suomen Euromaster Oy ansöker om lov för ...

23.8.2017 9:44
Principer för skolskjuts inom förskole- och grundläggande utbildning Enligt föredragandes förslag gjordes ett ...

23.8.2017 9:03
Ungdomslokalen Zentra söker igen ungdomar från årsklass 8 eller äldre att fungera som klubbledare.

22.8.2017 10:38
Borgå stad ordnar bilburen service för äldre på landsbygden i Borgå.

22.8.2017 8:50
I Vårberga firas en invånarfest tisdagen den 29 augusti. De aktiva lokala aktörerna och invånarna står för planeringen och genomförandet.

21.8.2017 19:37
Detaljplan, Borgåporten norra Stadsstyrelsen beslutade enhälligt godkänna bemötandena till utlåtandena och ...

21.8.2017 16:24
På basis av resultaten från de senaste vattenproverna rekommenderar miljöhälsovården inte längre att man undviker att simma i Lovisaviken.

21.8.2017 15:32
På Gammelbacka och Vårberga bibliotek kan man få hjälp i hur man använder sin egen mobilapparat, det vill säga smarttelefon, surfplatta eller ...

21.8.2017 11:56
Borgå vatten tog ibruk klorering av utgående vatten vid Sannäs vattentag på fredagen den 4.8. för att säkra ...

17.8.2017 11:03
Stadsfullmäktige i Borgå diskuterade i aftonskolan onsdagen den 16 augusti Borgå stads utredning om bolagiseringar inom social- och hälsovården. ...

 • Boende & miljö
 • Dagvård & utbildning
 • Företag & näringsliv
 • Förvaltning & delaktighet
 • Hälsa & välbefinnande
 • Turism & fritid