• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
16.9.2019 19:25
Uppföljningsrapport för ekonomi och verksamhet 2/2019 Stadsstyrelsen beslutade enhälligt anteckna uppföljningsrapporten för ekonomi och ...

16.9.2019 15:06
Vattenverket utför ledningsarbeten på området. Vattnet stängs tisdagen mellan kl. 9-12. Ifall jobbet går fortare ...

16.9.2019 11:49
Den bilfria dagen firas på salutorget i Borgå den 20 september klockan 10–17.

16.9.2019 9:06
Den första unga som bodde i Äppelbackens servicehus i Borgå, Aino Kiuru, har flyttat ut ur servicehuset. Aino bodde granne med de äldre i lite ...

13.9.2019 16:45
Beredningen av Borgå stads budget har kommit till det skede där nämnderna gör sina förslag till budget för ...

13.9.2019 16:36
Bildningsnämnden behandlar godkännandet av idrottsprogrammet samt byggandet av konditionstrapporna i Kokon skidcenter under sitt möte den 19 ...

13.9.2019 13:46
Social- och hälsovårdsnämnden i Borgå behandlar på sitt möte 17.9.2019 frågan om hemsjukhusverksamheten borde skötas regionalt av Helsingfors och ...

13.9.2019 13:22
Stadsutvecklingsnämnden behandlar budgetförslaget på sitt möte den 17 september och byggnads- och miljönämnden den 24 september. Budgetboken är ...

13.9.2019 8:40
Social- och hälsovårdsnämnden behandlar på sitt septembermöte social- och hälsovårdssektorns förslag till budget 2020.

12.9.2019 11:33
Hyreskontraktet för Taxistationen vid salutorget i Borgå har upphört liksom Taxi Porvoo-Borgås verksamhet. Till följd av detta stängs ...