• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
30.10.2020 11:08
Svenska veckan 2020 inleds måndagen den 2 november och avslutas söndagen den 8 november. Kulturveckan Svenska veckan har ordnats sedan hösten ...

29.10.2020 11:05
Kommunerna i östra Nyland håller på att inleda projekt med temat ”Framtida social- och hälsovårdstjänster i östra Nyland” som ska stärka det ...

29.10.2020 10:26
Polisen i Östra Nyland och fem östnyländska kommuner har inlett en multiprofessionell Ankarverksamhet som stöder välbefinnandet hos unga som ...

28.10.2020 18:46
Budgetändringar i budgeten för år 2020 Stadsfullmäktige beslutade enhälligt att social- och hälsovårdssektorns budget för år 2020 beviljas ett ...

28.10.2020 13:14
Borgå stad betonar samarbetets betydelse i att bekämpa corona. Staden förutsätter i fortsättningen att alla som fyllt 15 år använder ansiktsmask ...

28.10.2020 11:25
Ekonomie magister, magister i samhällsvetenskaper Anniina Kitula har valts till direktör för Borgå stads central för förvaltningstjänster. Kitula ...

28.10.2020 9:59
I alla ärendena beslutade byggnads- och miljönämnden enhälligt enligt beslutsförslagen. Nämndens ...

28.10.2020 8:43
Finansieringsmodellen i reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet som är under beredning bemöter kommuner och skattebetalare i ...

27.10.2020 13:30
Borgå stad belönar årligen årets medarbetare, årets chef och årets Må Bra-agent samt årets arbetsplats. Stadens personal kan årligen föreslå ...

26.10.2020 18:36
Detaljplan 524 Borgå Energi Stadsstyrelsen beslutade efter två omröstningar föreslå stadsfullmäktige att ...