• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
26.3.2019 8:16
Invånarna har möjlighet att lämna förslag eller anmärkningar som gäller förteckningen över övervakade badstränder.

25.3.2019 12:27
Det ordnas en valpanel i Borgå huvudbibliotek måndagen den 1 april kl. 17-19.

25.3.2019 12:03
Vid Kokon idrottscentrum ordnas under det kommande veckoslutet 30–31 mars flera stora publik- och idrottsevenemang som påverkar trafiken och ...

25.3.2019 8:26
Många gamla träd som planterats på 1800-talet och träd från den skog som vuxit i folkparken i Kokon har bevarats fram till idag. Några träd och ...

25.3.2019 8:02
Miljöhälsosektionen behandlade rapporten över de förverkligade tillsynsresultaten för år 2018.

22.3.2019 8:20
Under barnens och ungdomarnas sommarlov erbjuds det många olika slags av aktiviteter.

22.3.2019 8:11
Kommundirektörerna i östra Nyland har ställt ett gemensamt mål för planeringen av framtidens spårförbindelser.

21.3.2019 15:36
Social- och hälsovårdssektorns bokslut 2018 visade ett överskott på ca 300 000 jämfört med budgeten som ...

21.3.2019 12:41
25-31.3.2019 firas All Digital Week som är en europeisk kampanjvecka för ökad digital delaktighet. Också biblioteken ordnar program kring ...

21.3.2019 9:33
Uppdaterad 22.3.2019: Bassängutrymmet är i bruk igen. Bassängutrymmet i Äppelbackens servicecenter är stängt ...