• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
1.6.2020 21:55
Programmet för hållbar ekonomi 2020–2026 Stadsstyrelsen beslutade efter omröstningar föreslå stadsfullmäktige att fullmäktige godkänner Borgås ...

1.6.2020 10:18
Den nya vägtrafiklagen trädde i kraft 1.6.2020. Trafikreglerna ändras inte mycket, men i och med den nya lagen ändras några regler och vägmärken. ...

1.6.2020 9:14
En högklassig och intressant matkultur är en av Borgås starka sidor. De olika matproducenterna, råvarorna, topprestaurangerna och den härliga ...

1.6.2020 8:44
Barnfamiljer och daghemsgrupper kan via en video följa med vardagen på 1800-talet, då Fredrika Runeberg och familjens piga Mari gör hemsysslor, ...

29.5.2020 8:47
Borgå stads social- och hälsovårdstjänster börjar öppnas den 1 juni. Bland annat kan mödrarådgivningen och familjerådgivningen nu börja ta emot ...

29.5.2020 8:43
Staden har skaffat fyra mötesplatser i anslutning till äldreomsorgens enheter, sk. mötesstugor. Containern har två ingångar och i mitten en vägg ...

28.5.2020 13:59
På sommaren görs renoveringsarbeten för att förbättra inomhusluften i Albert Edelfeltin koulu, Pääskytien koulu, Linnajoen koulu, Peipon koulu ...

28.5.2020 13:11
Stadsbiblioteks lokaler och tjänster öppnas för kunderna från och med måndag 1.6.

28.5.2020 10:19
– Också den här sommaren får vi njuta av motionsglädje och delta i till exempel parkgymnastik och utfärder. Borgå erbjuder också fina möjligheter ...

28.5.2020 9:49
Det är fortfarande möjligt att ansöka om verksamhetsstöd för ensamföretagare och stödet, som är 2 000 euro, kan ännu beviljas åt nya sökande. ...