• Boende & miljö
  • Dagvård & utbildning
  • Företag & näringsliv
  • Förvaltning & delaktighet
  • Hälsa & välbefinnande
  • Turism & fritid
24.1.2020 8:54
Alla ärenden beslöts enligt föredragningslistan. Länk till föredragningslistan

22.1.2020 8:21
Miljöhälsosektionen i Borgå höll sitt möte den 21.1.2020.  Miljöhälsosektionen gav sitt utlåtande ...

22.1.2020 8:18
Rättelseyrkande över nämndens beslut om att taxibilarna kan stå och vänta på den gamla taxistationens ...

21.1.2020 14:19
Ett planutkast för tomten med den gamla småskolbyggnaden i Hammars, dvs. Kuuselan koulu gör det möjligt att renovera skolan till bostäder och ...

21.1.2020 12:57
Förskoleundervisningen för barn födda år 2014 börjar hösten 2020. Anmälan till förskolan sker via den elektroniska kundtjänsten för tjänster inom ...

20.1.2020 19:04
Askola kommunstyrelses beslut om en omorganisering av social- och hälsovårdstjänster Stadsstyrelsen beslutade enhälligt ...

20.1.2020 10:33
Kommunerna i Östra Nyland arbetar tillsammans för beredningen av utlåtande på särlösningen för social- och hälsovården i Nyland. Detta beslut ...

20.1.2020 10:19
Borgå stads social- och hälsovårdssektor tar i bruk Tieto Oyj:s klient- och patientdatasystem Lifecare under fredag och lördag 24–25.1.

17.1.2020 14:59
Arbetet med Borgå stads Kulturprogram 2030 inleds och under våren kan alla intresserade delta i utarbetandet av programmet på olika sätt.

17.1.2020 10:33
Antingen måste verksamhetsförutsättningarna för Epoon koulu förstärkas eller så måste verksamheten ...