Dessa kan även intressera dig

Ny delgeneralplan för de centrala delarna 2050

Planeringsfas

Revideringen av delgeneralplanen har påbörjats.

Terrängarbetena i anslutning till kulturmiljöutredningen påbörjas

Material