Nura Farah kommer på författarbesök till huvudbiblioteket