Nuotta - stödboende för ungdomar

Nuotta är en gemensam bostad för unga som placerats utanför hemmet. Där får de unga med boendehandledarnas stöd tryggt lära sig självständigt boende och andra färdigheter som de behöver i livet.

De unga har ett eget rum och ett gemensamt kök och allrum. Nuotta har rum för fyra unga. De boende är i åldern16–18 och alla har studie-, arbets- eller praktikplats.

I Nuotta arbetar två boendehandledare om kvällar och veckoslut.

Adress: Nordenskiöldsgatan 20 B, Borgå

Nuottas handledare:
 

Erika Haapatalo Kontaktuppgifter

Teija Ylönen Kontaktuppgifter