Nu pågår igen en rekrytering av stödpersoner för barn och unga