Nu har man möjlighet att påverka innehållet i miljöhälsovårdens tillsynsplan