Norovirusepidemin är över på Äppelbackens servicehus och konditionssalens förnyelse påbörjas