Nödnummer och jourtjänster

Nödnummer

Nödcentralen rekom­menderar att man ringer nödnumret 112 i brådskande, verkliga nödsituationer när liv, hälsa, egendom eller miljö hotas eller är i fara, eller om de­t finns skäl att misstänka detta.

Räddningsverket i Östra Nyland

Tfn 020 1111 400