Navigatorns chat för unga – betjänar på distans, men bemötande