Navigatorn och det uppsökande ungdomsarbetet betjänar unga trots undantagsförhållandena