Navigatorn i Borgå ordnar gruppträffar på webben för unga som spänner sig i olika situationer