Navigatorn i Borgå håller öppet nästan hela sommaren och besöker även byarna