Navigatorn i Borgå firar sin ettårsdag den 27 januari kl. 13–16